Op deze pagina vind je alle actuele informatie over het project Revalidatieregister van Revalidatie Nederland en de Vereniging van Revalidatieartsen. We zullen deze pagina doorlopend bijwerken met de nieuwste ontwikkelingen.

Patiëntgroepen en het Revalidatieregister, een logisch paar

In dit artikel legt revalidatiearts en bestuurder Paulien Goossens uit waarom het registreren van patiëntgroepen een essentiële aanvulling is. ‘Dan hebben we alle gegevens voor een goede kwaliteitsbenchmark compleet.’ Lees verder

Infographic

Deze infographic geeft een overzicht van wat het Revalidatieregister inhoudt en wat we ermee willen bereiken. 

Projectgroep

Vanuit de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en Revalidatie Nederland (RN) wordt het project uitgevoerd door:

De besluitvorming voor het project ligt bij het gezamenlijke bestuurlijk overleg van RN en VRA. 

Klankbordgroep

De klankbordgroep denkt inhoudelijk mee, geeft gevraagd en ongevraagd advies en komt maandelijks bij elkaar. De leden van de klankbordgroep zijn: 

Contact

Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met projectleider Mirna van Straten.