Op deze pagina vind je alle actuele informatie over het project Revalidatieregister van Revalidatie Nederland en de Vereniging van Revalidatieartsen. We zullen deze pagina doorlopend bijwerken met de nieuwste ontwikkelingen.

Eerste spiegelgesprek revalidatieregister

Na jaren bouwen en registreren, konden vier koplopers maandag 10 juni de vorm en intensiteit van hun zorg met elkaar vergelijken in het eerste spiegelgesprek van het revalidatieregister. Libra, Revant, Rijndam en UMC Utrecht bogen zich 10 juni drie uur lang over hun verschillen in de manier waarop zij de behandeling aan CVA-patiënten met communicatieve, cognitieve en motorische problematiek vorm hadden gegeven. Naast mooie inzichten leverde dit nuttige tips op voor de volgende spiegelgesprekken. Lees verder

Leden gezocht voor ‘sprintteam uitkomsten’ revalidatieregister 

Wil je meedenken aan een nieuwe toepassing voor het revalidatieregister, waarbij je kunt zien welke uitkomsten jouw instelling behaalt met een behandeling voor een patiëntengroep? En hoe andere instellingen dit doen? Meld je dan aan voor het nieuwe sprintteam ‘uitkomsten dashboard’. Lees verder

Key-user & Open Trainingen 

Na de presentie van de eerste versie van het Revalidatieregister in de zomer van 2023, is gestart met het trainen van leden in het gebruik van het register. Er zijn trainingen gepland voor key-users, op: 19 september en 14 november. De volgende open trainingen voor artsen, behandelaren en andere geïnteresseerden vinden plaats op 20 juni, 26 september en 19 november.

Revalidatiesector maakt behandelinzet inzichtelijk in Revalidatieregister 

Revalidatie Nederland (RN) en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) hebben op vrijdag 30 juni hun Revalidatieregister gelanceerd. Dit register combineert data van patiëntgroepen, behandelingen en kosten van de medisch specialistische revalidatie. Met het inzicht in de praktijkvariatie dat dit oplevert, verbetert de revalidatiesector haar kwaliteit en doelmatigheid. Lees verder

Video Revalidatieregister

Deze video is gemaakt door Performation.

Revalidatieregister in Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

In editie 3-2023 van het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde is ook een artikel opgenomen over het Revalidatieregister. Het register is een bron van informatie om de zorg te verbeteren en het staat al in de startblokken. Projectleider Mirna van Straten en revalidatieartsen Annetje de Rooij en Marco Schults vertellen over de aanpak en toekomstmogelijkheden. Lees verder

RN, VRA en Performation bouwen Revalidatieregister

Donderdag 19 januari 2023 kwamen de dataspecialisten en ontwerpers van Performation en revalidatieartsen, business intelligence specialisten en bestuurders uit het hele land bij elkaar, samen met het projectteam van RN en de VRA. Vanuit ieders eigen kennis en ervaring werden de eerste definities en keuzes besproken, waarmee het Revalidatieregister wordt gebouwd. Deze bijeenkomst markeerde de start van de bouw van het Revalidatieregister. Lees verder

Patiëntgroepen en het Revalidatieregister, een logisch paar

In dit artikel legt revalidatiearts en bestuurder Paulien Goossens uit waarom het registreren van patiëntgroepen een essentiële aanvulling is. ‘Dan hebben we alle gegevens voor een goede kwaliteitsbenchmark compleet.’ Lees verder

Infographic

Deze infographic geeft een overzicht van wat het Revalidatieregister inhoudt en wat we ermee willen bereiken. 

Projectgroep

Vanuit de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en Revalidatie Nederland (RN) wordt het project uitgevoerd door:

De besluitvorming voor het project ligt bij het gezamenlijke bestuurlijk overleg van RN en VRA. 

Klankbordgroep

De klankbordgroep denkt inhoudelijk mee, geeft gevraagd en ongevraagd advies en komt maandelijks bij elkaar. De leden van de klankbordgroep zijn: 

Contact

Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met projectleider Mirna van Straten.