26 januari 2023

Revalidatie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en healthcare intelligence- en consultancy-bedrijf Performation zijn donderdag 19 januari 2023 gestart met de bouw van het Revalidatieregister. Het Revalidatieregister zal bestaande data van patiëntgroepen, behandelingen, doelmatigheid en uitkomsten met elkaar verbinden. Met de kennis die dit oplevert, verbetert de revalidatiesector de kwaliteit en doelmatigheid van haar zorg. De eerste versie van het Revalidatieregister wordt in mei 2023 opgeleverd.

Het project werd in 2021 opgestart door branchevereniging Revalidatie Nederland (RN) en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), de wetenschappelijke vereniging van revalidatieartsen. Er bestonden al diverse initiatieven die data over de revalidatiebehandeling verzamelden, zoals Stichting Revalidatie Impact voor uitkomstmaten en de Logex benchmark voor zorgprofielen en financiële data. Deze zijn echter opgeslagen in aparte databases en toepassingen. Door deze informatie met elkaar te verbinden in het Revalidatieregister, is straks duidelijk welke patiënt welke behandeling krijgt, wat die oplevert en hoe doelmatig de behandeling is. Het Revalidatieregister geeft inzicht in de praktijkvariatie en biedt behandelaren de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over elkaars werkwijzen en uitkomsten, om zo van elkaar te leren. Analyses, benchmarks en spiegelgesprekken leiden vervolgens tot betere zorg.

Een eerste voorbeeld, gebaseerd op fictieve data, van hoe het register er in concept kan uitzien. Deze voorlopige grafiek laat behandeleffecten zien t.o.v. de behandelduur per patiëntengroep.

Performation

Na zorgvuldige voorbereiding kon de projectgroep van Revalidatie Nederland en de Vereniging van Revalidatieartsen op zoek naar een partij om het Revalidatieregister te bouwen. Na een uitgebreide selectie, kwam Performation als eerste keus naar voren. Volgens Mirna van Straten, projectleider van het Revalidatieregister was het een weloverwogen keuze: “Performation heeft veel ervaring met benchmarking en registers, wat goed past bij ons Revalidatieregister. Bovendien kunnen ze snel leveren en lieten ze bij de eerste kennismaking al een zeer indrukwekkende demonstratieomgeving zien.” Volgens Niek de Wit, projectleider vanuit Performation, sluit het Revalidatieregister ook naadloos aan bij de ambitie van Performation: “Wij zetten onze combinatie van technologie, data en zorgkennis in om impact te maken op de Nederlandse gezondheidszorg. Daarin ondersteunen wij vele zorginstellingen en samenwerkingsverbanden. Deze kennis en ervaring zetten wij graag in om met het Revalidatieregister als kwaliteitsinstrument de revalidatiezorg verder te verbeteren.”

Fotografie: Performation
Niek de Wit (Performation) en Mirna van Straten (Revalidatie Nederland)

Start bouw

Donderdag 19 januari kwamen de dataspecialisten en ontwerpers van Performation en revalidatieartsen, business intelligence specialisten en bestuurders uit het hele land bij elkaar, samen met het projectteam van RN en de VRA. Vanuit ieders eigen kennis en ervaring werden de eerste definities en keuzes besproken, waarmee het Revalidatieregister wordt gebouwd. Mirna van Straten: “We hebben heel erg uitgekeken naar deze bijeenkomst. Het afgelopen anderhalf jaar hebben we uitgebreid onderzoek gedaan en vele partijen gesproken. Dat resulteerde in een soort bouwtekening en deze bijeenkomst kun je zien als het leggen van de eerste steen van het Revalidatieregister. Tijdens deze eerste sessie zag je al een goede synergie tussen deskundigen op het gebied van inhoud van de behandeling, data en beleid. We hebben echt het juiste team gevonden voor dit project. Als de volgende sessies net zo goed gaan als deze, dan leveren we in Mei al een mooie eerste versie op van het register, dat daarna verder kan worden verfijnd en uitgebreid.” Niek de Wit vond het ook een veelbelovende start: “Er was een merkbare drive om samen de basis te leggen voor een gezamenlijk kwaliteitsinstrument en tegelijkertijd nieuwsgierigheid naar de resultaten. Erg mooi ook dat verschillende instellingen hun behandeldata beschikbaar hebben gesteld. Door data-analyse zijn we in staat om uitgangspunten direct te toetsen op de zorgpraktijk.”

Kijk voor meer informatie over het Revalidatieregister op deze dossierpagina.

Meer nieuws