3 juli 2023

Revalidatie Nederland (RN) en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) hebben op vrijdag 30 juni hun Revalidatieregister gelanceerd. Dit register combineert data van patiëntgroepen, behandelingen en kosten van de medisch specialistische revalidatie. Met het inzicht in de praktijkvariatie dat dit oplevert, verbetert de revalidatiesector haar kwaliteit en doelmatigheid. 

Wat het revalidatieregister uniek maakt, is dat het een gezamenlijk initiatief is van een branchevereniging (RN) samen met de wetenschappelijke beroepsvereniging (VRA), waarbij DBC-data, patiënt-/diagnosegroepen worden gecombineerd, die op termijn worden aangevuld met data over de uitkomsten. Het revalidatieregister biedt bovendien een benchmark voor alle diagnoses (binnen de revalidatiesector),

Door bestaande datastromen met elkaar te verbinden in het Revalidatieregister, dat is gerealiseerd met de dataspecialisten van Performation, wordt duidelijk welke patiënt welke behandeling krijgt, wat die oplevert en hoe doelmatig de behandeling is. Omdat gebruik wordt gemaakt van voornamelijk bestaande data blijft de administratieve last voor de artsen beperkt. Het Revalidatieregister geeft inzicht in de praktijkvariatie en biedt behandelaren een startpunt om met elkaar in gesprek te gaan over elkaars werkwijzen en uitkomsten. Wordt een verschil tussen je eigen instelling en de benchmark veroorzaakt door een registratieverschil, een patiënten-mix-verschil of een daadwerkelijk behandelverschil? Dan gaan artsen hierover in gesprek om zo van elkaar te leren en de zorg verder te verbeteren.

Kijk voor meer informatie op de dossierpagina over het Revalidatieregister.

Meer nieuws