14 juni 2024

Na jaren bouwen en registreren, konden vier koplopers maandag 10 juni de vorm en intensiteit van hun zorg met elkaar vergelijken in het eerste spiegelgesprek van het revalidatieregister. Libra, Revant, Rijndam en UMC Utrecht bogen zich 10 juni drie uur lang over hun verschillen in de manier waarop zij de behandeling aan CVA-patiënten met communicatieve, cognitieve en motorische problematiek vorm hadden gegeven. Naast mooie inzichten leverde dit nuttige tips op voor de volgende spiegelgesprekken.

Inzicht in praktijkvariatie

Vanuit elk centrum waren een revalidatiearts, een manager en een behandelaar uitgenodigd. Voor en tijdens het spiegelgesprek, ontvingen zij van de data-analist van Revalidatie Nederland grafieken waarmee zij niet alleen hun eigen zorg tot op detail met de benchmark vergelijken, maar ook met elkaar. Hoewel het aantal behandeltrajecten nog beperkt was en het een eerste pilot voor een spiegelgesprek was, leverde dit al enkele onverwachte inzichten op.

Meer spiegelgesprekken

Revalidatie Nederland gaat na de zomer meer spiegelgesprekken organiseren, ook voor andere patiëntgroepen waarop voldoende datavolume in het register zit. Als jouw instelling in aanmerking komt voor deelname, krijgen bestuurders en key-users bericht. Om deel te kunnen nemen, is het belangrijk dat je instelling de registratie van patiëntgroepen goed op orde heeft: patiëntgroepen zijn hét basiselement in het register om te komen tot homogene groepen die we kunnen benchmarken en waar we spiegelgesprekken over kunnen voeren.

VRA & RN

Het revalidatieregister is een gezamenlijk product van VRA en RN en heeft als doel om kwaliteit van zorg en doelmatigheid te verbeteren door middel van ‘inzicht, gesprek, leren en verbeteren’. Heb je vragen over spiegelgesprekken, patiëntgroepen of het revalidatieregister, mail dan naar Mirna van Straten (projectleider revalidatieregister).

Meer nieuws