Samenwerking Libra Revalidatie met de eerste lijn

In de regio Waalwijk werkt Libra Revalidatie & Audiologie binnen de kinderrevalidatie
nauw samen met professionals uit de eerste lijn, fysio- en ergotherapeuten, logopedisten,
maatschappelijk werkers en psychologen. Dat zorgt voor soepele kennisoverdracht én
vermeerdering van kennis. Belangrijker nog, deze Waalwijk-methode komt door de
warme overdracht vooral het kind ten goede.

‘Bij de behandeling of revalidatie van een kind zijn altijd veel professionals betrokken’, schetst
Marco van Staalduinen, kinderrevalidatiearts bij Libra Revalidatie en Audiologie. ‘Hierbij geldt dat
hoe beter je elkaar kent en weet wat je aan elkaar hebt, hoe beter je de zorg rond een kind vorm kunt
geven.’ Dat weet Marco omdat Libra vier jaar geleden besloot om de bestaande contacten met de
eerste lijn te intensiveren. ‘Gelukkig konden we daar in Waalwijk tijd in investeren, onder andere met
de kinderfysiotherapeuten in onze regio.’ Die hadden onderling al veel contact, waardoor dit initiatief niet op nul begon.

Zo kun je steeds complexere casuïstiek samen aanpakken

Kennis overdragen

De Waalwijk-methode begon met een pilot die met name de tijdsinvestering, de effecten op de behandeling en het financiële plaatje onderzocht, vertelt Bijke van Dongen, kinderfysiotherapeute bij
Libra. ‘Financieel is de uitkomst niet negatief en voor ons professionals werkt het sowieso goed. Je kunt laagdrempelig kennis overdragen én kennis halen. En doordat we het netwerk heel goed kennen, weten we welke therapeut de juiste expertise en faciliteiten heeft. Zo krijgt het kind de beste zorg in zijn eigen omgeving. Dat maakt de zorg beter en efficiënter.’

Niet alleen verwijst Libra zo gemakkelijker en sneller door naar een eerstelijns therapeut;
de fysiotherapeuten doen dat onderling ook. Anne Roks-Brekelmans, eerstelijns kinderfysiotherapeut
bij Fysiocare Waalwijk: ‘Dit mooie initiatief sprong in feite op een al rijdende wagen. We zaten namelijk al halfjaarlijks met alle fysiotherapeuten samen. Hierdoor kennen we elkaars
aandachtsgebieden en faciliteiten en kunnen we Libra helpen de juiste therapeut te vinden.’

Rustgevend advies

Ook andersom is de drempel lager. ‘Als therapeut twijfel je soms of een kind niet meer nodig heeft dan wat jij doet’, vertelt Anne. ‘De aarzeling om dan bijvoorbeeld Marco te bellen of kort Bijke of
Hannelies mee te laten kijken, is zo goed als verdwenen. Uiteindelijk gaat eventuele doorverwijzing dan nog steeds op dezelfde manier, maar het kind en diens ouders hebben wel snel een rustgevend
advies gekregen.’ In aanvulling daarop geldt dat ook voor een onderbuikgevoel dat eerstelijns
fysiotherapeuten kunnen hebben bij een patiënt. ‘We zijn gewend dat bijvoorbeeld huisartsen daar
niet altijd in meegaan’, stelt kinderfysiotherapeut Natasja Manni (Topfysiotherapie Waalwijk).
‘Nu hebben we een korte lijn met de expertise van Libra, waardoor je snel even advies kunt vragen en
waar nodig kunt handelen.’

Toekomst

Daarmee is een van de grootste winstpunten van de innige samenwerking tussen Libra en de
eerstelijns therapeuten aangestipt, zegt Libra-ergotherapeut Hannelies van Ooijen: ‘Binnen de
beste behandeling voor iedereen vinden wij een warme overdracht essentieel. Zo zijn wij in principe
aanwezig bij de intake als een behandeling wordt overgedragen naar een eerstelijns fysiotherapeut
en blijven we het verdere traject op afstand volgen. Dat mist vaak in de reguliere werkwijze.’ Tot slot
zorgt de samenwerking ervoor dat bijvoorbeeld de eerstelijns fysiotherapeuten kennis opdoen
die ze in een volgend traject weer kunnen toepassen. ‘Zo kun je steeds complexere casuïstiek samen
aanpakken’, aldus Bijke. En dat is volgens haar de toekomst, ook van Libra: ‘We moeten ons telkens
afvragen of wij een behandeling gaan doen, of dat we de eerste lijn inschakelen. Alleen al omdat je voor ontlasting zorgt wanneer een kind bijvoorbeeld op de fiets naar de fysiotherapeut in de eigen
buurt kan. In plaats van dat ouders steeds taxi moeten spelen naar het revalidatiecentrum.’

Extra inzet

De netwerkzorg van de Waalwijkmethode is volgens alle betrokkenen zeker uit te rollen
naar de rest van Nederland. In haar eigen regio’s wil Libra deze werkwijze in ieder geval
als onderlegger gebruiken voor soortgelijke samenwerkingen. Enkele voorwaarden zijn daar
wel aan verbonden. Zo helpt kleinschaligheid, een kleine regio, om de lijnen kort te houden.
Verder is het van belang dat de eerstelijns (fysio)therapeuten, zoals in Waalwijk, fijne collega’s van
elkaar zijn en het belang van het kind vooropstellen. Tot slot moet iedereen bereid zijn om bij de start
echt tijd in de samenwerking te stoppen. Dat vraagt extra inzet, met name van de eerste lijn.
Die krijgen die tijdsinvestering namelijk niet betaald, legt Anne uit: ‘Zeker voor iemand met een
kleine praktijk is dat nogal een inspanning. Daar zouden de zorgverzekeraars wat op moeten
verzinnen.’ Buiten dat is het verder niet moeilijk, stelt Marco: ‘Eén prettig kennismakingsgesprek en
vertrouwen in elkaar zijn al genoeg om het op te starten.’

Magazine Revalidatie Vooruit

Om de revalidatie en onze visie op de zorg van morgen beter te profileren en te positioneren hebben we een nieuw magazine gemaakt: Revalidatie Vooruit.

Aan het magazine hebben leden, patiënten, samenwerkingspartners en andere betrokkenen een bijdrage geleverd. Met het magazine willen we onze gezamenlijke bijdrage aan de zorg presenteren. De verschillende onderdelen van het magazine zijn geïnspireerd op de huidige resultaten en op de plannen en best practices uit ons transformatieplan en onze propositie. De artikelen gaan ook over initiatieven en samenwerkingsverbanden die laten zien hoe de zorg verbetert als de schotten verdwijnen. Natuurlijk hebben we ook enkele patiëntenverhalen opgenomen.

We hebben alle verhalen verzameld op een pagina, waar je ook een pdf kunt downloaden of gratis één of enkele exemplaren bestellen.