Netwerk Pijnrevalidatie Nederland

Het in januari 2023 opgerichte Netwerk Pijnrevalidatie Nederland bestaat uit
acht revalidatiecentra. Het doel: de medisch specialistische pijnrevalidatie
toekomstbestendig maken door de krachten te bundelen op het vlak van zorg,
onderzoek en onderwijs.

Een op de vijf volwassen krijgt te maken met chronische pijnklachten. De pijn heeft een enorme impact op hun functioneren. Door hoe de zorg nu ingericht is, krijgen veel patiënten niet de juiste (integrale) zorg op het juiste moment. Het aanbod aan medische pijnbehandelingen is groot en doorgaans niet effectief op lange termijn. Veel patiënten doorlopen hierdoor een langdurig traject met onnodige en onzinnige zorg en hoge medische en maatschappelijke kosten.

Bij de integrale evidence-based IMSR (Interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie) werken meerdere disciplines vanuit een gemeenschappelijke visie samen met de patiënt aan beter functioneren ondanks de pijn. Het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland (NPN) wil IMSR beter positioneren binnen de matched care aanpak om effectiviteit en efficiency te vergroten – zoals ook het advies van de zorgstandaard Chronische Pijn en het Integraal Zorgakkoord luidt. Hiervoor is constructief samenwerken noodzakelijk. Dit gebeurt dan ook volop in het NPN.

Optimale zorg blijvend beschikbaar en toegankelijk

Het NPN bestaat uit de revalidatiecentra Adelante, Centrum voor Revalidatie Beatrixoord, Heliomare,
Reade, Revalidatie Friesland, Revant, Roessingh en Rijndam. De deelnemende revalidatiecentra
bundelen hun expertise en delen deze kennis met hun samenwerkingspartners in de keten om
toekomstbestendige integrale en passende zorg voor pijn te ontwikkelen. Doel is om in elke regio
passende behandelprogramma’s aan te bieden voor alle patiënten. Hierbij wordt de eerste lijn versterkt en ondersteund, zodat optimale zorg blijvend beschikbaar en toegankelijk is. Daarvoor is scholing in een integrale benadering van chronische pijn nodig en ontwikkelt het NPN diagnostische tools voor de eerste lijn. De effectiviteit van deze aanpak wordt systematisch geëvalueerd.

Conformeren aan de opbrengsten

Bij elk NPN-project zijn meerdere pijnspecialisten van de verschillende centra betrokken. Zij ontwikkelen bottom up een product dat iteratief wordt uitgeprobeerd en bijgesteld tot het definitief is. Albère Köke, landelijk coördinator van NPN geeft aan: ‘Er
is daardoor direct draagvlak, want het is een eigen product. Dat toetsen we vervolgens wetenschappelijk. Ook delen we onze kennis buiten het NPN. Dit gebeurt allemaal met veel enthousiasme. De bereidheid om mee te doen is bij alle deelnemende centra enorm.’

Foto: Albère Köke

Het initiatief om de samenwerking op te starten komt vanuit het bestuur van vier van de deelnemende revalidatiecentra ‘We proberen de juiste zorg op de juiste plek te zetten en hierin niet vrijblijvend samen te werken ’, vertelt Juliëtte Nijlant, voorzitter van het
NPN en bestuurder bij Roessingh. Daarom hebben we als bestuurders het belang van dit netwerk onderstreept. De basis onder deze samenwerking is dat we de behandeling van chronische pijn kunnen verbeteren door de patiënt centraal te stellen binnen een netwerk met eerste-, anderhalve-, tweede- en
derdelijnszorg. Elke patiënt krijgt zo de zorg die het beste past bij de aard en ernst van diens probleem. Door dit te combineren met onderzoek en door de kennis die we daarmee verkrijgen uit te dragen, willen we dit netwerk continu verder doorontwikkelen. We passen nieuwe ontwikkelingen of afspraken die er
gemaakt worden binnen de deelnemende centra toe en versterken scholing, onderzoek en innovatie op het gebied van pijnrevalidatie.’

Foto: Juliëtte Nijlant

Tips & Tricks
1. Versterk en ondersteun de eerste lijn met scholing en diagnostische tools zodat optimale zorg blijvend beschikbaar en toegankelijk is.

2. Ontwikkel bottom-up een eigen product. Probeer het uit en stel het bij in een iteratief proces tot het definitief is. Toets het vervolgens wetenschappelijk. Zo creëer je meteen draagvlak.

3. Een samenwerking is voor de langere termijn. Blijf continu met elkaar nieuwe ontwikkelingen toepassen in het netwerk met als doel om de zorg voor de patiënt te kunnen blijven optimaliseren.

Magazine Revalidatie Vooruit

Om de revalidatie en onze visie op de zorg van morgen beter te profileren en te positioneren hebben we een nieuw magazine gemaakt: Revalidatie Vooruit.

Aan het magazine hebben leden, patiënten, samenwerkingspartners en andere betrokkenen een bijdrage geleverd. Met het magazine willen we onze gezamenlijke bijdrage aan de zorg presenteren. De verschillende onderdelen van het magazine zijn geïnspireerd op de huidige resultaten en op de plannen en best practices uit ons transformatieplan en onze propositie. De artikelen gaan ook over initiatieven en samenwerkingsverbanden die laten zien hoe de zorg verbetert als de schotten verdwijnen. Natuurlijk hebben we ook enkele patiëntenverhalen opgenomen.

We hebben alle verhalen verzameld op een pagina, waar je ook een pdf kunt downloaden of gratis één of enkele exemplaren bestellen.