Interview met Wouter Vreeman (Revant) en Joël Gijzen (CZ)

Zet een bestuurder van een revalidatiecentrum en een directeur van een zorgverzekeraar
aan tafel en het gaat al snel over geld. Maar ook over passende zorg en hoe de revalidatie een voorbeeld is voor de rest van de zorgsector. Wouter Vreeman, bestuurder van Revant en Joël Gijzen, directeur Zorg bij CZ zoeken antwoorden op de grote uitdagingen waar de revalidatie voor staat.

Joël Gijzen (links) en Wouter Vreeman (rechts)

De revalidatiezorg is vergeleken met de ziekenhuiszorg een kleine sector. Dat heeft nadelen, maar
ook voordelen, vindt Joël: ‘Ziekenhuizen draaien enorme volumes en kunnen veel behandelingen
standaardiseren. Maar het zijn ook productiefabrieken. De revalidatiecentra zitten veel dichter op de
verbinding met het dagelijks leven van mensen.’

‘En daarmee zijn we een voorbeeld in de zorgsector’, vult Wouter aan. ‘Als je kijkt naar de uitdagingen in de zorg en in welke oplossingsrichtingen wordt gedacht: regie bij de patiënt, kijken naar de mens achter de ziekte, interdisciplinair werken en vanuit samenwerking in de regio. Dat doen wij al, het zit in ons DNA.’

De revalidatiecentra zitten veel dichter op de verbinding met het dagelijks leven van mensen

Revalidatie is maatwerk

Want juist revalidatie richt zich op het individu. Mensen met een herseninfarct moeten revalideren.
Tot zover de overeenkomst, zegt Wouter. ‘Want een ouder iemand heeft andere doelen dan een jongere revalidant. De een wil bijvoorbeeld weer op de kleinkinderen kunnen passen, de ander wil biljarten. Een jonger iemand wil misschien juist weer zoveel mogelijk aan het werk. Het is maatwerk.’

de revalidatiesector nog stappen kan zetten met passende zorg. ‘Als zorgverzekeraars moeten we de middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. De komende jaren groeit de zorgvraag, maar de budgetten
groeien niet mee. De overheid staat voor grote opgaves, zoals defensie, natuur en landbouw. Er gaat dus eerder minder dan meer geld naar zorg. Daarom moet het doelmatiger.’

En daar zijn we al volop mee bezig, zegt Wouter. ‘Naast het vormgeven van passende zorg binnen onze organisatie en de regio zijn we als Revant dit jaar aangesloten bij Revion, een samenwerkingsverband van vier revalidatiecentra: Basalt, Klimmendaal, Revalidatie Friesland en Revant. Samen kunnen we meer bereiken op het gebied van de transformatie van zorg. Bijvoorbeeld door informatie te delen, van elkaar te leren en met gezamenlijke initiatieven en onderzoek.’

Netwerk van revalidatiezorg in de regio

Joël juicht dit soort samenwerkingen toe. Daarnaast wil de CZ-directeur op nog een ontwikkeling
inzetten. ‘De afgelopen jaren zagen we dat relatief veel revalidanten met een lichte zorgvraag in een
revalidatiecentrum terechtkwamen. Voor de fysio- of ergotherapeut in de eerste lijn was de zorgvraag te zwaar, maar voor een medisch specialistisch revalidatiecentrum zit zo’n patiënt aan de onderkant van de zorg. Wij sturen nu op de ontwikkeling van multidisciplinaire zorg in de eerste lijn, zodat lichte zorgvragen niet terechtkomen in de relatief dure zorg van revalidatiecentra.’

Financiële gezondheid

Wouter ziet als bestuurder van Revant de samenwerking binnen zo’n netwerk van multidisciplinaire eerstelijns zorg als deeloplossing wel zitten, maar waarschuwt ook voor de financiële gevolgen in het huidige systeem.

‘In de revalidatie spreken we over groene en rode DBC’s. Dat staat voor de Diagnose Behandel Combinatie en gaat over de diagnoses en de behandelingen en kosten die daarbij horen. Met
de groene verdienen we geld. De rode, over het algemeen complexe behandelingen, kosten meer
dan ze opleveren. Nu hoeven we geen winst te maken, maar ze moeten elkaar wel een beetje
compenseren. Tel daarbij op dat de marges in de revalidatie flinterdun zijn. En dan weet je dat we
niet zwemmen in het geld. Als je ons dan vraagt om de lichtere zorgvraag anders te organiseren en daarvoor een nieuw netwerk in te richten, dan haal je met name de behandelingen weg waar we op
verdienen. De rode DBC’s blijven over. Zo’n verandering binnen de huidige financiering leidt tot een
financieel onhoudbare situatie.’ Die redenering klopt, zegt Joël. Hij heeft het bij een ander ziekenhuis
al zien gebeuren. ‘Als je dat succesvol in de praktijk brengt, dan loopt je zorgvolume terug. Tegelijkertijd lopen de vaste kosten door, want het gebouw en de mensen zijn er nog. Dus dat gesprek moeten we voeren.’

Als zorgverzekeraars moeten we de middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. De komende jaren groeit de zorgvraag, maar de budgetten groeien niet mee.

Voorbeeld voor de zorg

Wouter pleit voor meerjarige financieringsafspraken waarbij ook afspraken worden gemaakt over de te behalen kwaliteit. ‘Dit leidt tot meer zekerheid aan beide kanten en dan heb je met elkaar het gesprek waar het echt over moet gaan.’ Nu onderhandelt hij nog elk jaar met de tien zorgverzekeraars over prijs en volume. ‘Als je een meerjarenafspraak maakt met kwaliteitsdoelstellingen, dan creëer je onder meer ruimte om te investeren in een netwerk van multidisciplinaire eerstelijns revalidatie in de regio.’ Ook Joël voelt daar wel voor, want de sector bereidt zich op die manier voor op de toekomst. ‘Nu kunnen we de zorg nog wel betalen, maar we willen ook dat de revalidant van de toekomst goede zorg krijgt. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we naar een ander systeem toe.’

Twee vliegen in een klap

Wouter ziet zelfs twee vliegen in een klap, want naast de betaalbaarheid, leidt zo’n systeem ook tot zorg dichtbij. En zo is de revalidatie opnieuw een voorbeeld voor de rest van de zorgsector. ‘We mogen trots zijn op ons werk waarin we voor mensen echt het verschil maken. Dankzij hoogstaande revalidatie en goede samenwerking helpen wij mensen weer het actieve maatschappelijke leven in.’

Magazine Revalidatie Vooruit

Om de revalidatie en onze visie op de zorg van morgen beter te profileren en te positioneren hebben we een nieuw magazine gemaakt: Revalidatie Vooruit.

Aan het magazine hebben leden, patiënten, samenwerkingspartners en andere betrokkenen een bijdrage geleverd. Met het magazine willen we onze gezamenlijke bijdrage aan de zorg presenteren. De verschillende onderdelen van het magazine zijn geïnspireerd op de huidige resultaten en op de plannen en best practices uit ons transformatieplan en onze propositie. De artikelen gaan ook over initiatieven en samenwerkingsverbanden die laten zien hoe de zorg verbetert als de schotten verdwijnen. Natuurlijk hebben we ook enkele patiëntenverhalen opgenomen.

We hebben alle verhalen verzameld op een pagina, waar je ook een pdf kunt downloaden of gratis één of enkele exemplaren bestellen.