Als u dit leest, is het alweer drie maanden geleden dat ik de voorzittershamer heb overgenomen van Dorine Wekking. Ik stap in op een mooi moment: Revalidatie Nederland heeft een prachtig transformatieplan afgeleverd dat we nu gaan operationaliseren. Ik ben daar erg blij mee: ik ben namelijk een groot voorstander van het motto ‘niet lullen, maar poetsen’, van concreet aan de slag gaan. Na het proces van opschrijven en goedkeuren van een plan komt de meest uitdagende fase van het werkelijk gaan doen. Dan pas ontdek je waar je bij het uitrollen van de transformatie in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt en kun je de stap maken van papier naar praktische uitvoering.

De zorg in ons land heeft daar grote behoefte aan. Al jaren spreken we over het neerhalen van de hoge schotten tussen geriatrische revalidatie, medisch specialistische revalidatie en de eerstelijnszorg. Nu gaan we dat eindelijk echt doen en kunnen we eindelijk zorgen voor een revalidatiecontinuüm: de juiste zorg, voor de juiste patiënt, op het juiste moment
en op de juiste plek.

Ik zie het als mijn missie om gedurende mijn voorzitterschap hierin gezamenlijk, met onze leden en alle stakeholders, echt betekenisvolle stappen te zetten. Het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarin het ministerie van VWS en alle zorgpartijen afspraken hebben gemaakt om de zorg ook in de toekomst goed te borgen, biedt daarvoor ontzettend veel mogelijkheden. Dit is het momentum om helder te
maken wat revalidatie is (zoveel meer dan het in de media vaak breed uitgemeten herstel van een topsporter die zich terug knokt). Dé kans om te laten zien hoe revalidatiezorg ook de komende jaren kan bijdragen aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg. In de revalidatiecentra en de revalidatieafdelingen in ziekenhuizen. Maar zeker ook thuis, in de vertrouwde omgeving.

Bladerend door dit mooie magazine, stapt u in de toekomst. U maakt kennis met de (revalidatie)zorg van morgen. Leest over initiatieven en samenwerkingsverbanden die laten zien hoe de zorg verbetert als de schotten verdwijnen. En uiteraard treft u ook diverse cliëntenverhalen aan. Want onze revalidanten zijn de ware toetssteen van de meerwaarde die wij bieden.

– Michel Dutrée, Bestuursvoorzitter Revalidatie Nederland

Magazine Revalidatie Vooruit

Om de revalidatie en onze visie op de zorg van morgen beter te profileren en te positioneren hebben we een nieuw magazine gemaakt: Revalidatie Vooruit.

Aan het magazine hebben leden, patiënten, samenwerkingspartners en andere betrokkenen een bijdrage geleverd. Met het magazine willen we onze gezamenlijke bijdrage aan de zorg presenteren. De verschillende onderdelen van het magazine zijn geïnspireerd op de huidige resultaten en op de plannen en best practices uit ons transformatieplan en onze propositie. De artikelen gaan ook over initiatieven en samenwerkingsverbanden die laten zien hoe de zorg verbetert als de schotten verdwijnen. Natuurlijk hebben we ook enkele patiëntenverhalen opgenomen.

We hebben alle verhalen verzameld op een pagina, waar je ook een pdf kunt downloaden of gratis één of enkele exemplaren bestellen.