Zorgeloos, pijnvrij en fysiek en mentaal fit kunnen leven. Bijna iedereen beschouwt een lichaam dat meewerkt en een hoofd dat functioneert als normaal. Maar dat is het niet: jaarlijks raakt een groot aantal mensen de grip op het lichaam kwijt. Door bijvoorbeeld een
auto-ongeluk, een herseninfarct of aangeboren aandoening. Als aanbieders van revalidatiezorg, zorgen wij ervoor dat die levenswending geen einde betekent, maar een nieuw begin.

Door mensen met vaak complexe aandoeningen gericht en effectief te behandelen en te begeleiden, bieden wij hen en hun omgeving nieuw perspectief. Een perspectief op een zo zelfstandig mogelijk leven binnen een veranderde context. Een perspectief dat mensen het levensgeluk terug laat vinden en dat focust op wat wél kan. Een perspectief ook dat de maatschappij ontlast: goede revalidatiezorg aan het begin, betekent een lagere zorgbehoefte in de toekomst. Zo
maken wij het bijvoorbeeld samen mogelijk dat bijna alle mensen na een dwarslaesie of beroerte weer zelfstandig kunnen wonen.

Onze patiënten hebben te maken met niet volledig te genezen aandoeningen, zoals een dwarslaesie, amputatie of de gevolgen van een beroerte. Dankzij revalidatie kunnen we hen
prima verder helpen, met onze expertise op het gebied van diagnose en prognose, behandelen
en trainen, vasthouden van het geleerde, aanpassen en accepteren. Het leren aanpassen en accepteren is een bijzonder aspect van de revalidatie. Vele patiënten geven aan dat ze op veel punten gelukkiger zijn dan vóór de opgelopen aandoening. Revalidatie heeft hen geleerd veel meer
bewust te zijn van alles wat je hebt; dat je je meer bewust bent van het leven. Natuurlijk wil niemand
een dwarslaesie of beroerte. Toch brengt het revalidatietraject vaak een grote toegevoegde waarde
met zich mee die de aandoening op veel vlakken kan overstijgen.

Wij gaan altijd uit van wat de patiënt kan en wil. Dit beweegt ons. Samen halen wij alles uit het leven wat erin zit.

Die meerwaarde ontstaat door onze multidisciplinaire aanpak: behandelteams bestaan uit verschillende specialisten, zoals een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een verpleegkundige en een
ergotherapeut. Bovendien werken we in de behandeling nauw samen met andere zorgverleners rondom de patiënt, zoals het ziekenhuis, thuiszorg en het verzorgingshuis. Een revalidatiebehandeling kan klinisch worden geboden, tijdens een opname in een revalidatiecentrum
of een revalidatieafdeling in een ziekenhuis. Daarnaast bieden we poliklinische behandelingen
waarbij de patiënt de revalidatieinstelling bezoekt. Er zijn ook behandelingen op afstand
mogelijk, via de computer of apps op de telefoon. Uitgaande van wat de patiënt kan en wil, zetten
wij ons in voor het vergroten van de zelfstandigheid, het behouden van de eigen regie en het zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Magazine Revalidatie Vooruit

Om de revalidatie en onze visie op de zorg van morgen beter te profileren en te positioneren hebben we een nieuw magazine gemaakt: Revalidatie Vooruit.

Aan het magazine hebben leden, patiënten, samenwerkingspartners en andere betrokkenen een bijdrage geleverd. Met het magazine willen we onze gezamenlijke bijdrage aan de zorg presenteren. De verschillende onderdelen van het magazine zijn geïnspireerd op de huidige resultaten en op de plannen en best practices uit ons transformatieplan en onze propositie. De artikelen gaan ook over initiatieven en samenwerkingsverbanden die laten zien hoe de zorg verbetert als de schotten verdwijnen. Natuurlijk hebben we ook enkele patiëntenverhalen opgenomen.

We hebben alle verhalen verzameld op een pagina, waar je ook een pdf kunt downloaden of gratis één of enkele exemplaren bestellen.