Zijn leven begon opnieuw op 5 oktober 2005, de dag waarop Paul Boeren een gedeeltelijke
dwarslaesie opliep. De aanrijding bij een stoplicht, de operatie met ingrijpende gevolgen, de
zware revalidatie, het weer leren lopen met de Lokomat – Paul vertelt er regelmatig over. ‘Dit is een life-event. Ik kon niets meer, was als een baby totaal afhankelijk. Het leerproces naar onafhankelijkheid gun ik iedereen. Mijn leven is compleet anders, maar niet minder mooi.’

Paul moest na de operatie veel opnieuw leren. Wat betreft zijn lichaam. Maar ook wat betreft de interactie met anderen. Hij heeft nu zijn ‘gelukniveau’ terug en kan weer volop meedoen. ‘Ik heb de mazzel dat ik in Nederland ben geboren. Onze revalidatiezorg is echt hoogstaand’ vertelt hij. ‘Er stond een team professionals voor me klaar: Paul, waar kunnen we je mee helpen? Er is veel technologische innovatie. Maar ook nieuwe behandelingen – zoals ademhalingstechnieken en mindfullnesstraining bij een dwarslaesie – en de inzet van professionele- ervaringsdeskundigen zijn waardevol. Er is, naast de klinische zorg, dus nog veel meer wat bijdraagt aan je persoonlijke herstel. Daarvan heb ik dankbaar gebruikgemaakt.’

Meer samenwerking

Dit betekent niet dat alles perfect georganiseerd is. ‘Er is bijvoorbeeld te weinig samenwerking tussen de revalidatiecentra onderling. Als revalidant ben je afhankelijk van het aanbod van het centrum waar je revalideert. De Lokomat is niet in elke revalidatieinstelling te vinden. Je hebt in sommige centra dus geen toegang tot deze looprobot. Waanzin, toch? De schotten tussen de revalidatiecentra moeten weg. Ik woon zelf in Den Bosch. Ik vind het geen probleem om naar Amsterdam te gaan als daar de voor mij beste zorg is. Kom op, zo groot is Nederland niet!’
‘Door meer samen te werken, maken we innovaties voor iedereen toegankelijk en benutten we de
capaciteit ervan beter! Ik zie ook zeker brood in concentratie: specialistische centra in plaats van
generalistische. Niet elk revalidatiecentrum hoeft alles aan te bieden. Als revalidant heb je maar een
klein deel van dat aanbod nodig. Beter is om dat wat voor jou wél zinvol is, extra aandacht te geven! Dan wordt onze toch al hoogstaande revalidatiezorg nog beter!’

Magazine Revalidatie Vooruit

Om de revalidatie en onze visie op de zorg van morgen beter te profileren en te positioneren hebben we een nieuw magazine gemaakt: Revalidatie Vooruit.

Aan het magazine hebben leden, patiënten, samenwerkingspartners en andere betrokkenen een bijdrage geleverd. Met het magazine willen we onze gezamenlijke bijdrage aan de zorg presenteren. De verschillende onderdelen van het magazine zijn geïnspireerd op de huidige resultaten en op de plannen en best practices uit ons transformatieplan en onze propositie. De artikelen gaan ook over initiatieven en samenwerkingsverbanden die laten zien hoe de zorg verbetert als de schotten verdwijnen. Natuurlijk hebben we ook enkele patiëntenverhalen opgenomen.

We hebben alle verhalen verzameld op een pagina, waar je ook een pdf kunt downloaden of gratis één of enkele exemplaren bestellen.