Verpleegkundigen in opleiding de zorg geven over vaste patiënten: ziekenhuizen doen het al langer, maar voor revalidatie-instellingen is het nieuw. Sophia Revalidatie in Den Haag zette een PraktijkLeerUnit op.

Vijf kamers op een verpleegafdeling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel – en dus vijf patiënten – zijn sinds begin februari toegewezen aan stagiaires van de Haagse Hogeschool, opleiding verpleegkunde. Op de PraktijkLeerUnit (PLU) werken zij onder eindverantwoordelijkheid van de revalidatiearts en onder begeleiding van ervaren verpleegkundigen. Vijf stagiaires uit verschillende leerjaren voeren zelfstandig de dagelijkse activiteiten uit voor ‘hun’ patiënten. Daarmee doen ze veel praktijkervaring op en vergaren ze de kennis, vaardigheden en beroepshouding van een goede verpleegkundige. Uiteraard mogen stagiaires pas na toetsing handelingen zelfstandig doen, en hangt het ook van hun leerjaar af wat ze doen. Een ouderejaars stagiaire begeleidt de jongerejaars en leert ook daar weer van. Iedere stage duurt tien weken.

Verantwoordelijk

Anne-Claire van der Knoop deed haar vierdejaars stage op de nieuwe PLU: ‘Ik startte mijn stage op een reguliere plek en stapte in februari over naar de PLU. Vanaf dag 1 voelde ik me verantwoordelijk voor ‘mijn’ vijf patiënten en voor de tweedejaars stagiaires die ik nu mocht begeleiden. Ik kreeg een actievere inbreng in de dagevaluatie en werd zelf aangesproken door collega’s uit het multidisciplinaire team en door de revalidatiearts. Daardoor voelde ik me meer en meer collega, in plaats van stagiaire. Doordat ik feedback moest geven op het handelen van de jongerejaars stagiaires werd de drempel lager om ook aan gediplomeerde collega’s feedback te geven. Ik heb echt veel geleerd, en ik denk veel meer dan bij de traditionele stage. Ik weet nu ook beter wat werken in een revalidatie-instelling precies inhoudt. Je bent als verpleegkundige deel van een team en je draagt bij aan het revalidatieproces, en dat maakt het werk bijzonder.’

Win-win

Het Kenniscentrum van Sophia Revalidatie heeft drie pijlers: ‘kwaliteit & veiligheid’, ‘onderzoek’ en ‘opleiden’. De PLU brengt deze pijlers bij elkaar. Zo moet iedere stagiaire vanuit de opleiding onderzoek verrichten en dit doen zij binnen de onderzoekslijn CVA/niet-aangeboren hersenletsel van Sophia Revalidatie. Geen onderzoekjes voor in de la dus. In de stages is veel aandacht voor evidenced-based werken, zodat de kwaliteit van zorg toeneemt. Niet alleen op de PLU en niet alleen bij verpleegkundigen, maar uiteindelijk bij de hele organisatie. Lindy Kroonbergs, teamcoördinator verpleging, vertelt: ‘Het is een win-win-situatie, ook als organisatie heb je er voordeel van. Zo zie ik een ontwikkeling bij het team. Om met elkaar een PLU op te zetten, moet je kritisch durven kijken naar je werkwijze en naar de onderlinge samenwerking. Het is iedere dag weer leren, snel schakelen en blijven verbeteren. We kunnen pas over een jaar evalueren wat de PLU ons echt gebracht heeft. Dan hebben we vier blokken gehad en hebben we voldoende ervaring opgedaan met het begeleiden van zoveel verschillende stagiaires. Maar ook nu al is de winst duidelijk zichtbaar.’

Mascha de Haan-Brand, coördinator opleiden Kenniscentrum Sophia Revalidatie


Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

Het plannen van complexe zorg? Dat kan eenvoudiger, vinden ze in Groningen

‘Een verandering vindt plaats omdat gewone mensen buitengewone dingen doen’, zei oud-president Barack Obama. Revalidatie Magazine brengt een ode aan…

‘Zo’n behandelprogramma, dat kan toch zeker korter?’

Voor iedere diagnosegroep maken wij een behandelprogramma. Daarin beschrijven we hoe de behandeling er voor patiënten met deze diagnose uitziet….

Leren werken en onderzoeken op een plek dankzij het LINT

Het Leer en INnovatie Team (LINT) is een nieuw initiatief van de Sint Maartenskliniek, de HAN University of Applied Sciences…

Gerelateerde artikelen Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Zorg op maat voor kinderen met CP

Nederlands CP register: betere zorg met gestructureerde dataverzameling Cerebrale parese (CP) manifesteert zich, afhankelijk van de aard en ernst van…

Themacursussen ‘nieuwe stijl’

Eerste ervaringen van aiossen, docenten en cursuscoördinatoren In februari 2022 zijn de themacursussen in de ‘nieuwe stijl’ voor artsen in…

Evidence in de bestuurskamer: er is nog een wereld te winnen

Net als in de spreekkamer worden in bestuurskamers belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die het welzijn van zorgmedewerkers en patiënten direct…