De Radboud Universiteit en het bedrijf Logoclicks hebben een nieuw platform gecreëerd voor mensen met afasie: SimpTell. Die app leert de gebruiker continu in telegramstijl te spreken, zoals: ‘Beroerte gehad. Nu anders praten.’ Broca-afasie is een vorm van afasie die veroorzaakt is door niet-aangeboren hersenletsel en waarbij het uiten van gesproken en geschreven taal verstoord is. Spreken in telegramstijl vormt een optimale aanpassing aan chronische Broca-afasie. De app helpt logopedisten om een grote variatie aan maatwerkoefeningen op woordniveau aan te bieden. Mensen met afasie kunnen thuis oefenen met de app om hun taalvaardigheid te verbeteren.


Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

‘Logopedie is veel meer dan leren spreken’

Als logopediste Ghislaine Dubbeldam door de gangen van Libra Revalidatie loopt, maakt ze graag praatjes. ‘Spontane communicatie van patiënten, vertelt…

Via zingen naar zeggen

Mensen met afasie kunnen soms beter zingen dan spreken; Melodic Intonation Therapy maakt gebruik van dat gegeven. Een Nederlandstalige handleiding…

‘Je moet weten wat het onderliggende probleem is’

Wie: Anne Marie van de Zande, Klinisch linguïst Wat: Team voor taalontwikkelingsstoornissen, bestaand uit klinisch linguïsten Waarom: Diagnostiek van kinderen met complexe taal- en/of spraakproblematiekWaar: Rijndam…

Gerelateerde artikelen Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Arbeidsrevalidatie na niet-aangeboren hersenletsel: overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Vlaanderen

Wetenschappelijke publicatie Er is geen gouden standaard voor arbeidsrevalidatie (AR). Via een digitale vragenlijst inventariseren de auteurs de praktijkvariatie van…

Kan de Canadian Occupational Performance Measure (COPM) afasievriendelijk afgenomen worden?

Om goede zorg te leveren is het uitvragen van de hulpvraag van de patiënt noodzakelijk. De COPM is hiervoor een veelgebruikt instrument. Bij personen met afasie (PMA) is het afnemen daarvan vaak moeilijk, door de problemen in het uiten en begrijpen van taal. In dit artikel wordt beschreven hoe de afname van de COPM bij PMA ondersteund kan worden.