Voor veel mensen binnen en buiten het revalidatiecircuit in Tilburg is Evert Schouten een bekend gezicht. Aan dit tijdperk komt nu een eind. Evert Schouten gaat met pensioen.

Schouten heeft aan de wieg gestaan van de geboorte van Libra Revalidatie & Audiologie. Op 1 maart 1987 startte hij als arts in het Elisabeth-, Maria- en Nicolaas ziekenhuis in Waalwijk, tegenwoordig ETZ. In 1998 ontstond Revalidatiecentrum Leijpark uit een fusie tussen Charlotte Oord, de revalidatietak van het ETZ en gezinsvervangend tehuis de Koordeleij. Zo’n 10 jaar later fuseerde Revalidatiecentrum Leijpark met Revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven en ontstond Libra Revalidatie & Audiologie, met inmiddels 7 locaties. Vanaf 2001 was Schouten niet alleen werkzaam als revalidatiearts, maar tot 2018 ook als medisch manager.

Samen met neurochirurg Ivo Verhagen en prof. neuroloog Leo Visser van het ETZ maakte hij zich hard voor de intrathecale behandeling met baclofen, een middel om spasticiteit te verminderen. Deze behandeling kon in 1990 worden ingevoerd in samenwerking met het ETZ. Naast zijn werk als arts, was Schouten ook nauw betrokken bij de opleiding van nieuwe collega’s. In 2002/2003 was hij medeoprichter van het opleidingscircuit tot revalidatiearts bij Libra. Hij bleef als opleider aan tot 2016.

Schouten heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de lobby om het behandelprogramma Vroeg Intensieve Neurorevalidatie (voor coma patiënten) door zorgverzekeraars vergoed te krijgen voor volwassenen vanaf 25 jaar. Het programma werd in eerste instantie alleen verzekerd voor kinderen en jongeren tot 25 jaar. 1 januari 2019 was vergoeding een feit en konden de eerste volwassen patiënten opgenomen worden.

Schouten en zijn team behandelden met name de doelgroep van patiënten met MS, dwarslaesie, neuromusculaire aandoeningen waaronder ALS en neurodegeneratieve aandoeningen. In het ETZ trad hij op als supervisor bij de consulten door de A(N)IOS en was hij lid van de dwarslaesiewerkgroep. Hij maakte een begin met taakherschikking binnen Libra door zowel verpleegkundig specialisten en physician assistants op te leiden. Binnen de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen was Schouten actief in de werkgroep spierziekten en had hij zitting in de Beroepsbelangen commissie.

In zijn rollen als medisch manager en revalidatiearts was Schouten altijd uitermate betrokken bij revalidanten en collega’s. Hij motiveerde jonge collega’s het vak te leren en ging nieuwe ontwikkelingen nooit uit de weg.

Met het vertrek van Evert Schouten neemt Libra na ruim 35 jaar dienstverband met grote dankbaarheid afscheid van een zeer gewaardeerde collega.


Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

De oorlog in Oekraïne dreunt dagelijks na in het MRC

Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg heeft er sinds kort een groep revalidanten bij: Oekraïense militairen en burgers. Cultuurverschillen maken dat…

’Ik gun elke jongere een plek middenin de maatschappij’

Rachel Zalmijn is kinderrevalidatiearts en werkt op de jongerenpoli van Reade. Reade is sinds juni 2022 member van Emma at…

Het ‘state of the (he)art’-revalidatieprogramma van Revant

‘Een verandering vindt plaats omdat gewone mensen buitengewone dingen doen’, zei oud-president Barack Obama. Revalidatie Magazine brengt een ode aan…

Gerelateerde artikelen Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde: het geheim van het vierkante rondje

In Perspectief Column Henk-Jan Buijs Revalidatiearts Sinds ik in 1985 als agio in de revalidatie begon, zijn we al twee…

Post-COVID syndroom bij kinderen: klachten en behandelstrategieën

Post-COVID syndroom bij kinderen is een nog grotendeels onbekend ziektebeeld met een uiteenlopend klachtenpatroon, dat een grote impact kan hebben…

Persoonsgerichte, integrale nazorg voor het post-COVID syndroom

Vanuit de PINCOR-studie (Persoonsgerichte Integrale Nazorg voor COVID-19 in de Regio) zijn verschillende nazorgprogramma’s ontwikkeld voor mensen met een post-COVID…