Twee logopedisten van Vogellanden, centrum voor revalidatie, maakten samen met een vormgevingsstudent het boekje ‘Het jaar door met liedjes en gebaren’. Daarin staan bekende kinderliedjes met daarbij duidelijke tekeningen met de ondersteunende gebaren uit de Nederlandse gebarentaal.

Kinderen die moeite hebben met spraak en taal, krijgen in hun communicatie ondersteuning met middelen als foto’s, pictogrammen, het gebruik van voorwerpen en het aanwijzen van items. Deze visualisatie vergroot het taalbegrip en optimaliseert de taalontwikkeling. Ook gebaren vormen een belangrijk onderdeel van deze totale communicatie. Therapeuten zetten deze gebaren onder meer in tijdens het zingen van liedjes. Omdat kinderen en ouders/verzorgers zo enthousiast waren over deze methode, besloot Vogellanden een boekje te ontwikkelen. Het boekje is als proef ingezet in de therapeutische peutergroepen en blijkt een groot succes. Daarom wil Vogellanden het liedjesboek breder inzetten. Het kan een goede aanvulling zijn op bestaand materiaal voor bijvoorbeeld onderwijscentra, andere kinderrevalidatiecentra, kinderdagverblijven of logopediepraktijken.

Meer info: www.vogellanden.nl/boekje


Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

‘Ieder kind met afasie moet op een goede plek hulp krijgen’

Klinisch linguïst en onderzoeker Ineke van der Meulen van Rijndam Revalidatie wil meer aandacht voor en onderzoek naar kinderen met…

Kinderen leren hun grenzen aangeven

Kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking hebben vaak moeite met het aangeven van eigen grenzen of aanvoelen van sociale…

Liedjesboek met gebaren is groot succes

Twee logopedisten van Vogellanden, centrum voor revalidatie, maakten samen met een vormgevingsstudent het boekje ‘Het jaar door met liedjes en…

Gerelateerde artikelen Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

De Pronkhoek

Het verkrijgen van een mooie grant mag gevierd en dus ook gedeeld worden. Het NTR biedt op deze pagina’s een…

Participatie en plezier

Spotlight Als ergotherapeut behandel ik jongeren met cognitieve klachten. Hun hulpvragen zijn meestal functiegericht. Na doorvragen ontdekken we vaak een…

Nieuwe zorg: cognitieve revalidatie voor kinderen

In dit artikel wordt aandacht gevraagd voor nieuwe cognitieve zorg in de kinderrevalidatie: een nieuwe behandelmodule, nieuw netwerk en nieuwe…