In een reportage over het Daan Theeuwes Centrum in Revalidatie Magazine 3 (2019) werd gesuggereerd dat de revalidatie voor jongeren met hersenletsel in Nederland niet intensief genoeg is en dat training op functieniveau langer zou moeten plaatsvinden. Die stellingen zijn te kort door de bocht, vindt de werkgroep Hersenletsel Revalidatiegeneeskunde (WHR).

In Nederland is revalidatiegeneeskunde een goed ontwikkeld medisch specialisme, waarbij (poli)klinische revalidatiebehandeling beschikbaar is voor oud, jong en iedereen daar tussen in. De revalidatie richt zich op de participatie van patiënten en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten. Familieleden zijn daarbij medetherapeut en stimulator, tegelijkertijd is er aandacht voor hun verdriet en rouw. Dat start in het ziekenhuis en loopt door tot in de chronische fase.

Op basis van kwalitatief hoogwaardig onderzoek wordt bij hersenletsel in principe taakgericht behandeld. In de eigen woonomgeving zodra dat kan, in een revalidatiecentrum of poliklinische setting zo lang als nodig. De intensiteit van de behandeling is belangrijk, maar meer behandelen is niet altijd beter. Soms kunnen patiënten nog niet veel behandeling aan. Daarnaast kent training een plafondeffect, waarbij meer trainen niet leidt tot beter resultaat. Voldoende financiering is een belangrijke voorwaarde om intensieve therapie te kunnen bieden, maar ook ontwikkelingen als eHealth spelen een rol. En revalidatie bij hersenletsel is uiteraard veel meer dan alleen motoriek. Juist ook problemen op het gebied van stemming, gedrag, communicatie en cognitie behoeven diagnostiek en behandeling. Gelukkig is daar tegenwoordig veel aandacht voor.

Omdat revalidatiegeneeskunde zich richt op participatie (werk, school, sport, hobby’s) is poliklinische revalidatiebehandeling en begeleiding van patiënten in de chronische fase belangrijk. Rondom alle revalidatiecentra bestaan daarom hersenletselnetwerken met eerstelijns behandelaars. De revalidatiearts coördineert via het netwerk vaak gedurende vele jaren de revalidatie in de eerstelijn.

De revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen bieden kwalitatief hoogwaardige revalidatiegeneeskundige behandeling aan jong en oud. Met een korte reisafstand en duidelijke rol voor vrienden en familie. Door inbedding in regionale hersenletselnetwerken is er “de juiste zorg op de juiste plaats” terwijl de revalidatiearts toch betrokken blijft.

Het Daan Theeuwes Centrum richt zich op de motorisch goed belastbare jongvolwassen patiënten met hersenletsel en zorgt voor welkome publiciteit voor hersenletselrevalidatie. We kijken uit naar wetenschappelijk onderzoek dat in deze populatie het nut van langdurende intensieve functietraining aantoont op participatiedoelen.

Dr. Paulien Goossens revalidatiearts Merem, Hilversum. Voorzitter WHR

Annemieke de Feijter revalidatiearts Klimmendaal, Arnhem

Frits Lem revalidatiearts St Maartenskliniek Nijmegen

Dr. Kees Hein Woldendorp revalidatiearts Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag

Prof Dr. Anne Visser revalidatiearts en hoogleraar revalidatie UMCU, met meerdere onderzoekslijnen op het gebied van patiënten met hersenletsel, Utrecht


Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

Blogger Yvette geeft weer betekenis aan de levens van revalidanten

De bloggers van Revalidatie Magazine zetten aan tot nadenken en discussie. In een serie interviews zetten we hen in de…

Revalideren in virtual reality? Ook met hersenletsel kan dat op een veilige manier

Revalidatieprofessionals zetten steeds vaker Virtual Reality in. Revalidanten kunnen dan in een veilige, stimulerende omgeving doelgericht trainen voor de ‘echte’…

Leer en Innovatie Team maakt revalidatiesector aantrekkelijker voor studenten

Op de afdeling Neurorevalidatie van de Sint Maartenskliniek dragen studenten van de HAN University of Applied Sciences en studenten van…

Gerelateerde artikelen Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Cognitieve revalidatie: verleden, heden en toekomst

Cognitie is wat ons menselijk maakt; afwijkingen hierin kunnen onze identiteit aantasten. Stoornissen in cognitie kunnen het leven ontwrichten. Cognitieve…

‘Cognitieve revalidatie lijkt me bij uitstek een multidisciplinair proces’

Interview met Dirk Bertens, klinisch neuropsycholoog en onderzoeker Cognitieve revalidatie, met name bij patiënten met verworven hersenletsel, is de laatste…

Het belang van het meten van cognitief functioneren in het dagelijks leven

Cognitieve tests die worden afgenomen in een gecontroleerde setting, zoals de spreekkamer van de neuropsycholoog, leveren onmisbare informatie over de…