De ‘tien geboden voor neuroplasticiteit’. Die presenteerde dr. Marsh Königs, neurowetenschapper en wetenschappelijk research director bij het Daan Theeuwes Centrum, tijdens een digitaal symposium op 10 december over kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). “Use it or lose it”, zo luidde zijn belangrijkste advies. Iets wat je niet gebruikt zal ook niet beter worden, en dit geldt ook voor ons brein.

Königs, die promoveerde op de impact van traumatisch hersenletsel bij kinderen en werkzaam is bij het UMC Emma Kinderziekenhuis, deelde zijn laatste inzichten met betrekking tot neuroplasticiteit. Om de aanmaak van neuronen (nieuwe hersencellen) en nieuwe verbindingen tussen neuronen te stimuleren bij kinderen en jongeren met NAH, is het van belang tijdens een revalidatietraject snel te starten met gerichte training in de juiste dosering, intensiteit en duur op zowel motorisch als cognitief vlak. Neuroplasticiteit is een continu proces, wat betekent dat bij revalidatie aandacht moet zijn voor het blijvend stimuleren van de hersenen door ze met regelmaat op de proef te stellen. Dat kan door dit thema op te nemen in het behandelprogramma.  

In aanvulling hierop bracht prof. dr. Lucia Braga het belang van de betrokkenheid van het gezin en leeftijdsgenoten van NAH patiënten bij de revalidatiebehandeling onder de aandacht. Braga is voorzitter van het SARAH Netwerk in Brazilië dat geheel gratis revalidatiezorg verleent, studenten opleidt en wetenschappelijk onderzoek doet. Braga, die promoveerde op het onderwerp Family Centered Care en jarenlang werkte als neurowetenschapper, deed bij SARAH onderzoek naar het betrekken en stimuleren van het systeem rondom de jonge revalidatiepatiënt. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de begeleiding van broertjes, zusjes of vriendjes van jongeren met NAH een positief effect heeft op het herstel en de neuroplasticiteit van het brein. Voor kinderen blijkt vooral een actieve rol van ouders bij het revalidatietraject effectief. Braga bevestigde verder de onderzoeksresultaten van Königs dat revalidatie gedurende een langere periode de capaciteit van het brein vergroot. Dus, hoe licht of hoe ernstig het letsel ook is, er kan steeds vooruitgang geboekt worden, ook al zijn het misschien kleine stapjes.

Het symposium werd georganiseerd vanuit het project Meedoen?! Next Step. Een van de doelen van project is het ontwikkelen van een landelijk revalidatiebehandelprogramma voor kinderen en jongeren met NAH. Het delen van de laatste inzichten zullen bijdragen aan een eenduidig behandelplan voor kinderen en jongeren met NAH dat op dit moment ontwikkeld wordt en in de toekomst toegepast kan worden bij alle revalidatiecentra in Nederland. Meedoen Next Step is een initiatief van Basalt en wordt gesubsidieerd door de Hersenstichting.


Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

Neuroplasticiteit bij kinderen en jongeren na hersenletsel

De ‘tien geboden voor neuroplasticiteit’. Die presenteerde dr. Marsh Königs, neurowetenschapper en wetenschappelijk research director bij het Daan Theeuwes Centrum,…

Zoek de verschillen! Zo kun je de vele nieuwe loopsystemen het beste gebruiken

Op het gebied van looptraining heeft zich de afgelopen jaren een kleine revolutie voorgedaan binnen de revalidatie. De loopbrug maakt…

Ouders van Pleun: ‘Een goed gevoel komt door de kleine dingen’

20 november 2020 wordt de elfjarige Pleun uit Valkenswaard getroffen door een herseninfarct; de Ziekte van Lyme, zo blijkt later,…

Gerelateerde artikelen Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

De Pronkhoek

Het verkrijgen van een mooie grant mag gevierd en dus ook gedeeld worden. Het NTR biedt op deze pagina’s een…

Participatie en plezier

Spotlight Als ergotherapeut behandel ik jongeren met cognitieve klachten. Hun hulpvragen zijn meestal functiegericht. Na doorvragen ontdekken we vaak een…

Nieuwe zorg: cognitieve revalidatie voor kinderen

In dit artikel wordt aandacht gevraagd voor nieuwe cognitieve zorg in de kinderrevalidatie: een nieuwe behandelmodule, nieuw netwerk en nieuwe…