Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is de verzamelnaam voor alle hersenbeschadigingen die niet tijdens of rond de geboorte ontstaan, maar pas (vele jaren) daarna. Bijvoorbeeld door een (verkeers)ongeval of door hersenbloedingen, herseninfarcten, zuurstoftekort na een hartstilstand, infecties of tumoren in de hersenen. Hersenletsel kan gevolgen hebben op lichamelijk vlak, maar ook op het vlak van cognitief vermogen, gedrag en emoties.

Voor meer informatie kun je terecht bij een revalidatie-instelling. Je kunt ook contact opnemen met  patiëntenvereniging Hersenletsel.nl of de Hersenstichting. Ook interessant is de website www.stophersentumoren.nl.

Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

Dit is waarom Jeffrey Vroegop vindt dat meer mensen mee moeten doen aan de Invictus Games

Oud-militair en -revalidant Jeffrey Vroegop (32) deed vorige week mee aan de Invictus Games, een internationaal sportevenement voor fysiek en…

Verpleegkundestudent Fleur hielp een CVA-patiënt bij zijn oefenverlof

Paramedische studenten begeleiden CVA-patiënten bij een oefenverlof in hun thuissituatie. Zo wordt de overgang van revalidatiecentrum naar huis soepeler en…

Neuroplasticiteit bij kinderen en jongeren na hersenletsel

De ‘tien geboden voor neuroplasticiteit’. Die presenteerde dr. Marsh Königs, neurowetenschapper en wetenschappelijk research director bij het Daan Theeuwes Centrum,…

Gerelateerde artikelen Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Intensieve neurorevalidatie bij patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis

Langdurige bewustzijnsstoornissen: onderzoeksprotocol van de korte- en langetermijnuitkomsten van behandeling en organisatie van zorg Wetenschappelijke publicatie Intensieve neurorevalidatie voor langdurige…

Arbeidsrevalidatie na niet-aangeboren hersenletsel: overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Vlaanderen

Wetenschappelijke publicatie Er is geen gouden standaard voor arbeidsrevalidatie (AR). Via een digitale vragenlijst inventariseren de auteurs de praktijkvariatie van…

De patiënt met het ‘verkeerde tentbed’

Casuïstiek In de zorg voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel is soms de inzet van vrijheidsbeperkende interventies nodig. Het streven is…