4 oktober 2022

Het Brancherapport Revalidatie 2020 is gepubliceerd. Dit brancherapport van Revalidatie Nederland bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie over de revalidatie in Nederland.

Zo wordt er ingegaan op de omvang van de revalidatiezorg, de verschillende behandelvormen en patiëntengroepen, de personele inzet, de financiën en de geleverde kwaliteit.

Bekijk alle brancherapporten op deze pagina.

Meer nieuws