11 september 2023

Het Brancherapport Revalidatie 2021 is beschikbaar op de(ze) website van Revalidatie Nederland. Het brancherapport schetst zowel de kwantitatieve als kwalitatieve stand van zaken van revalidatiesector in Nederland. Het Brancherapport 2021 is opgemaakt op een aantal contentpagina’s op deze website. De data zijn verrijkt met passende verhalen uit Revalidatie Magazine.

Net als in voorgaande jaren vertaalt het brancherapport data van Vektis en gegevens van MSR-aanbieders naar overzichtelijke tabellen en grafieken die inzicht geven in de omvang van de revalidatiezorg, de verschillende behandelvormen en patiëntengroepen, personele inzet en de geleverde kwaliteit. Aangezien 2021 nog volledig in het teken stond van de coronapandemie, is in het brancherapport ook informatie opgenomen over de instroom van covid-patiënten op de IC en van post-covid patiënten op de klinische revalidatieafdelingen. Ook nieuw in deze editie is informatie over het aandeel van digitale afspraken en digitale zorg in de revalidatie. Verder zijn de verschillende hoofdstukken omlijst met passende verhalen uit Revalidatie Magazine. Voor de eerste keer is het brancherapport opgemaakt in een serie contentpagina’s op de website van Revalidatie Nederland. Zo kunnen bezoekers gemakkelijk de pagina’s bezoeken, doorzoeken en specifieke informatie delen met anderen.

Doel van het digitale brancherapport is een realistisch beeld van onze sector bij direct betrokkenen en bij mensen die vanuit hun werk te maken hebben met medisch specialistische revalidatie. Revalidatie Nederland nodigt u dan ook uit om deze rapportage te delen met bijvoorbeeld nieuwe ketenpartners of nieuwe medewerkers om hen een beter beeld van onze sector te geven.

Meer nieuws