6 februari 2024

In 2021 is de ontwikkeling van de leidraad Software Validatie op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) gestart. Inmiddels is de concept leidraad gereed voor commentaar.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op de concept leidraad. De deadline voor het aanleveren van commentaar is 7 maart 2024.

Klik hier voor de conceptversie van de Leidraad Software Validatie. (alleen toegankelijk voor leden die zijn ingelogd). 

Meer nieuws