19 december 2023

In januari 2022 is de ontwikkeling van de richtlijn Acute spierblessures onderste ledematen bij sporters op initiatief van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) gestart. Met veel genoegen legt de werkgroep u de conceptrichtlijn Acute spierblessures onderste ledematen bij sporters voor ter becommentariëring.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op de conceptrichtlijn. De deadline voor het aanleveren van commentaar is 24 januari 2024.

Deze commentaarfase is verlopen; u kunt niet meer reageren.

Meer nieuws