10 april 2024

Begin 2022 is de herziening van de richtlijn ‘Etiologische diagnostiek bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking’ gestart op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. In het kader van prioritering van een overkoepelend project ‘Modulair onderhoud 25 richtlijnmodules Kindergeneeskunde’ zijn 8 modules binnen de richtlijn ‘Etiologische diagnostiek bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking’ herzien.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op deze richtlijn. Reageren kan tot uiterlijk 16 mei 2024.

Klik hier voor de conceptrichtlijn Etiologische diagnostiek bij kinderen met ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking (alleen toegangkelijk voor leden die zijn ingelogd)

Meer nieuws