31 mei 2023

Eind 2020 is de ontwikkeling van de richtlijn Myositis op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptrichtlijn. Reageren kan tot uiterlijk 6 juli 2023.

Deze commentaarfase is verlopen; u kunt niet meer reageren.

Meer nieuws