12 juni 2024

In 2022 is de herziening van de richtlijn Postoperatieve pijn bij kinderen op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

Klik hier voor de Conceptrichtlijn Postoperatieve pijn bij kinderen. (alleen toegankelijk voor leden die zijn ingelogd)

Meer nieuws