3 april 2023

In maart 2021 is de ontwikkeling van de richtlijn schouderluxaties op initiatief van
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) gestart. Inmiddels is de
conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptrichtlijn. Reageren kan tot uiterlijk 23 mei 2023.

Deze commentaarfase is verlopen; u kunt niet meer reageren.

Meer nieuws