20 juli 2023

In 2022 is de ontwikkeling van de SRI richtlijn blaaskatheterisatie op initiatief van het
Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn
gereed voor commentaar.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptrichtlijn. Reageren kan tot uiterlijk 14 september 2023.

Deze commentaarfase is verlopen; u kunt niet meer reageren.

Meer nieuws