3 januari 2023

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op de concept ‘Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel’.

Eerstelijns herstelzorg voor mensen met hersenletsel neemt een steeds grotere rol aan in de hedendaagse praktijk. Samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen is hierbij noodzakelijk om de kwaliteit van zorg te vergroten.

De concept ‘Handreiking eerstelijns herstelzorg na hersenletsel’ is opgesteld door vertegenwoordigers van de koepelverenigingen van ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten en de VRA onder regie van het kennisnetwerk CVA Nederland.

De handreiking doet aanbevelingen over de juiste zorg op de juiste plaats. Welke kennis en vaardigheden hebben eerstelijns behandelaars nodig? Wat is nodig voor goede samenwerking? En hoe kan de vindbaarheid van behandelaars met specifieke vaardigheden worden geborgd?

De reactietermijn hiervoor is verlopen. U kunt niet meer reageren..

Meer nieuws