3 mei 2023

De Werkgroep Amputatie en Prothesiologie – Arm heeft het behandelkader Arm/handamputaties en Transversale Congenitale Reductiedefecten Bovenste Extremiteit herzien.

De conceptversie van dit herziene behandelkader wordt nu ter commentaar aan de leden van de VRA voorgelegd. Feedback op dit concept-behandelkader is welkom tot  uiterlijk 21 juni 2023  via  kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl.  

Deze commentaarfase is verlopen; u kunt niet meer reageren.

Meer nieuws