8 februari 2024

De Werkgroep Dwarslaesie heeft het behandelkader Dwarslaesie herzien.

De conceptversie van dit herziene behandelkader wordt nu ter commentaar aan de leden van de VRA voorgelegd. Feedback op dit concept-behandelkader is welkom tot  uiterlijk 10 maart 2024 via  kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

Klik hier voor de conceptversie van herziene behandelkader Dwarslaesie. (alleen toegankelijk voor leden die zijn ingelogd). 

Meer nieuws