14 februari 2024

Eind 2020 is de ontwikkeling van de richtlijn Myositis op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) gestart. Afgelopen najaar is de conceptrichtlijn uitgestuurd voor commentaar en autorisatie. De laatste twee modules – zoals aangegeven in het conceptdocument – zouden later worden opgeleverd in verband met de koppeling aan een Cochrane review.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op deze conceptrichtlijn.

klik hier voor de conceptversie vana de richtlijn Myositis (alleen toegankelijk voor leden die zijn ingelogd.)

Meer nieuws