23 maart 2023

De NHG-Standaard Ziekte van Parkinson is gedeeltelijk herzien. Het betreft een partiële herziening, aan de hand van de NVN/VRA Richtlijn Ziekte van Parkinson (2020). 

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op deze herziene standaard. Reageren kan tot uiterlijk 27 april 2023.

Deze commentaarfase is verlopen; u kunt niet meer reageren

Meer nieuws