15 december 2023

Eind 2020 is de herziening van de richtlijn Hartrevalidatie gestart op initiatief van de NVVC. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met hart- en vaatziekten.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op de conceptrichtlijn. De deadline voor het aanleveren van commentaar is 30 januari 2024.

Klik hier voor de conceptversie van de Richtlijn Hartrevalidatie (alleen toegankelijk voor leden die zijn ingelogd). 

Meer nieuws