10 juli 2024

Oproep voor prioriteit voor omgaan met taalbarrières
Meer dan 200 beroeps- en belangenorganisaties en experts deden in 2019 op initiatief van de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten een dringende oproep aan de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland om prioriteit te geven aan het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard voor het omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal domein. Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS reageerden positief. ZonMw stelde vervolgens financiering beschikbaar voor het ontwikkelen van een generieke richtlijnmodule Omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal domein. Met gepaste trots stuur ik u hierbij de concept richtlijnmodule die we met een brede vertegenwoordiging van beroepsorganisaties, patiënten en tolken en wetenschappelijk onderzoekers in lijn met de AQUA-leidraad hebben ontwikkeld.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op de conceptrichtlijn. De deadline voor het aanleveren van commentaar is 26 augustus 2024.

Klik hier voor de richtlijnmodule omgaan met taalbarrières in de zorg (alleen toegankelijk voor leden die zijn ingelogd op de website)

Meer nieuws