25 september 2023

In 2022 is de ontwikkeling van de SRI richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces op
initiatief van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) gestart.
Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op deze conceptrichtlijn. De deadline voor het aanleveren van commentaar is 17 oktober 2023.

Deze commentaarfase is verlopen; u kunt niet meer reageren.

Meer nieuws