18 oktober 2023

In 2022 is de ontwikkeling van de SRI richtlijn ‘Desinfectie huid & slijmvliezen en Puncties’ op initiatief van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op deze conceptrichtlijn. De deadline voor het aanleveren van commentaar is 22 november 2023.

Deze commentaarfase is verlopen; u kunt niet meer reageren.

Meer nieuws