1 maart 2023

Om belangenverstrengeling in financiële relaties met de industrie te voorkomen hebben de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een Handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie opgesteld.

Met deze handreiking willen zij bij de ziekenhuizen en de daarin werkzame zorgprofessionals bewustwording creëren en waarborgen dat eind 2023 ziekenhuizen compliant zijn aan de geldende regels voor financiële relaties met de industrie (derde geldstromen).

Voor meer informatie en downloaden handreiking zie de website van de FMS

Meer nieuws