13 juni 2024

Heliomare en het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) werken al jaren samen om patiënten in de regio de best mogelijke revalidatiezorg te bieden. Vorige week bezegelden Jan Welmers, bestuurder Heliomare, en Mark Wouters, bestuurder RKZ, hun positieve ervaringen met een samenwerkingsovereenkomst voor medisch specialistische revalidatiezorg. Een gezamenlijke poliklinische revalidatieafdeling in het RKZ is al operationeel.

v.l.n.r. Jan Welmers, bestuurder Heliomare en Mark Wouters, bestuurder RKZ

Voordelen intensievere samenwerking

Revalidatiezorg goed, toegankelijk én betaalbaar houden, dat is het doel van de samenwerking tussen Heliomare en RKZ. ‘Intensieve samenwerking biedt veel voordelen voor zowel het RKZ en Heliomare als de patiënt’, aldus Jan Welmers. ‘Zo is er al een poliklinische revalidatieafdeling binnen het RKZ operationeel. Hier werken de revalidatieartsen van Heliomare nauw samen met het behandelteam van RKZ. Indien nodig, kan er ook een arbeidsdeskundige aansluiten om een revalidant weer terug naar werk te begeleiden. Daarnaast bieden onze artsen intercollegiaal consult binnen het RKZ. Zo kunnen zij snel en goed beoordelen wanneer patiënten – die nu nog in het ziekenhuis liggen – kunnen starten met hun revalidatie.’

Beter benutten zorgcapaciteit en expertises

Ook bestuurder Mark Wouters bevestigt het voordeel hiervan: ‘Door deze samenwerking kunnen we sneller patiënten doorverwijzen naar Wijk aan Zee voor opname in de revalidatiekliniek. Dit vergroot niet alleen de kansen op een zo goed mogelijk herstel voor de patiënt, het RKZ kan ook sneller weer een andere patiënt opnemen. Zo benutten we optimaal onze gezamenlijke expertises en zorgcapaciteit.’

Heliomare en RKZ sluiten met deze verregaande samenwerking aan op de opgaven van het Integraal Zorgakkoord (IZA) om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.  

Meer nieuws