1 maart 2023

Recent heeft ZonMw, in samenwerking met ZE&GG, de ‘kennisagenda’-call opengesteld. Het doel van deze subsidieoproep is om versnelling te geven aan het oplossen van kennisvragen op kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen- (WV-en) binnen de medisch specialistische zorg. De oproep beperkt zich tot zorgevaluatie-onderzoek. Naar schatting zullen er minimaal 60 projectideeën ingediend worden vanuit de verschillende WV-en. Hieruit worden 7-10 ideeën geselecteerd, die in co-creatie met relevante partijen uitgewerkt zullen worden tot een projectaanvraag.

Om de kans zo groot mogelijk te maken dat hier een of meerdere projectideeën uit de revalidatiegeneeskunde bij zitten, willen we (bestuur, WeCo en VRA bureau) bij deze call graag gecoördineerd te werk gaan. ‘Door samenwerking de kans op financiering voor zorgevaluatie-onderzoek vergroten’ is één van de doelstellingen van het VRA beleidsplan Research coördinatie revalidatiegeneeskunde. De huidige call is een uitgelezen kans om met elkaar een start te maken met de uitvoering van deze doelstelling.

Concreet betekent dit dat de VRA, op basis van de criteria van de call en prioritering binnen de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde, op korte termijn enkele kennishiaten uit de kennisagenda zal voordragen voor deze call. Door middel van een open oproep zullen we inventariseren wie/welke centra deel willen nemen aan het uitwerken van een projectidee voor (een van) de betreffende kennishiaten. De research coördinator zal dit proces faciliteren en coördineren. De projectgroep Kennisagenda werkt er intussen hard aan, om uiterlijk op 18 april te voldoen aan de voorwaarde dat de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde gepubliceerd moet zijn.

Om een gecoördineerde aanpak te kunnen realiseren is het belangrijk dat er zicht is op alle (voorgenomen) activiteiten voor deze call. Daarom vragen we je om opmerkingen, voornemens of vragen voor indiening te e-mailen aan Esther Hosli (research coördinator): e.hosli@revalidatiegeneeskunde.nl.

Klik hier voor de website van ZonMw voor algemene informatie over de ‘kennisagenda’-call.

Meer nieuws