24 februari 2022

Afgelopen maand is de projectgroep gestart om tot een nieuwe Kennisagenda te komen voor de revalidatiesector. De projectgroep die deze nieuwe Kennisagenda gaat samenstellen, bestaat uit een brede vertegenwoordiging vanuit de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA),  Revalidatie Nederland (RN) en Patiëntenfederatie Nederland. De projectleider is Mel Major, Research Coördinator voor de VRA en RN. Naar verwachting kan de nieuwe Kennisagenda in 2023 worden opgeleverd.

De huidige Kennisagenda dateert uit 2017 en heeft een update nodig. Een gezamenlijk opgestelde nationale onderzoeksagenda voor de revalidatiegeneeskunde is belangrijk, omdat het zichtbaar maakt waar nog kennis ontbreekt en welke onderwerpen we belangrijk vinden om verder te onderzoeken. Daarmee kunnen we de revalidatiezorg nu, en in de toekomst, optimaliseren. Mel Major: “Een breed gedragen onderzoeksagenda versterkt onze positie richting organisaties, die verantwoordelijk zijn voor het beleid rond financiering van wetenschappelijk onderzoek en de zorg. Het is ook belangrijk om de agenda te laten aansluiten op huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg. ”

Dynamisch karakter

Projectleider Mel Major is blij met de nieuwe update: “We hebben geleerd van het proces van de vorige update en hebben verbeterpunten geformuleerd.” De nieuwe kennisagenda – die onderzoeksvragen over huidige zorg maar ook over zorginnovatie gaat bevatten – moet een dynamisch karakter hebben. “Dan kan het ook voor een langere periode richting geven aan het revalidatieonderzoek in Nederland. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er vanaf het allereerste begin, grote betrokkenheid is van alle stakeholders en dat het proces waarmee de kennisagenda tot stand komt, volledig transparant is.”, aldus Major.

Projectgroep

De voorzitter van de projectgroep is Prof. Dr. Rienk Dekker. Verder bestaat de projectgroep uit vertegenwoordigers van: de Commissie Wetenschap & Innovatie (WeCo) van de VRA, de besturen van VRA en RN, de Beroepsbelangencommissie (BBC) van de VRA, het Convent van Hoogleraren van de VRA, de Junior VRA en de Patiëntenfederatie Nederland. Het proces wordt ondersteund door een ervaren adviseur vanuit het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Planning 

De projectgroep Kennisagenda Revalidatie zal het komende half jaar als eerste de kennishiaten uit de richtlijnen inventariseren onder de leden en andere stakeholders. Mel Major: “We willen ook de onderzoeksgebieden in de Nederlandse expertise centra in kaart brengen. En daarna gaan we de geïnventariseerde kennishiaten organiseren in deelgebieden en beoordelen op basis van criteria (denk aan: relevantie, urgentie, patiëntenbelang, etc.) die nog zullen worden vastgesteld.” In het derde of vierde kwartaal van 2022 worden de kennishiaten geprioriteerd in verschillende rondes, volgens een vaststaande methodiek.

Informeren

De projectgroep vindt het belangrijk dat de achterban vaak en helder wordt geïnformeerd over het proces, en dat het proces transparant, democratisch en efficiënt verloopt. De projectgroep wil ook graag informatie ophalen, voorzitter Rienk Dekker: “Op een aantal momenten hebben we actieve input nodig van onze leden en stakeholders in de verschillende rondes (inventarisatie, prioritering). Dit zullen we vragen via de gebruikelijke communicatiekanalen van RN en de VRA, maar ook op het Colloquium en DCRM.” Wil je op de hoogte gehouden worden? Zorg dan dat je bent ingeschreven voor de nieuwsbrieven van de VRA en RN, of volg hen op Twitter (@revalidatiearts & @revalidatie_NL) en LinkedIn. Ideeën en suggesties zijn van harte welkom, mail dan naar m.major@revalidatiegeneeskunde.nl.

Meer nieuws