27 juni 2024

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) ontwikkelde samen met kinderen, experts en leerkrachten een lespakket over gezondheidsvoorlichting voor kinderen met en zonder een fysieke beperking. Uit studies blijkt dat een grote groep kinderen onvoldoende bewegen en problemen hebben met voeding en slaap. Het lespakket gaat dieper in op deze thema’s.

Het blijkt dat ruim 70% van de kinderen de Nederlandse beweegrichtlijn niet haalt. Concreet betekent het dat zij per dag minder dan zestig minuten matig tot intensief bewegen en niet drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten uitvoeren. Daarnaast ondervindt een grote groep kinderen (15% tot 40%) ook problemen met voeding en slaap. De factoren bewegen, slaap en voeding zijn belangrijke voorwaarden in het dagelijks leven om gezond te kunnen (blijven) functioneren in de thuis-, school-, en maatschappelijke context. “Voor kinderen van twaalf en dertien jaar, dus de prepuberteit, is gezondheidsvoorlichting belangrijk, zodat zij goede keuzes weten te maken om gezonder te worden én te blijven. Het begin van de puberteit van kinderen met ontwikkelingsbeperkingen is een gevoelige leeftijd waarin we vaak een achteruitgang zien in het bewegen, en er ongezondere voedingskeuzes worden gemaakt”, vertelt Olaf Verschuren, initiator van het project en onderzoeker aan het KCRU.

Eigen goede keuzes maken

Verschuren: “Daarnaast wordt deze leeftijd vaak gekenmerkt door een veranderend slaappatroon. Kinderen in de prepuberteit leren hun eigen autonomie te ontwikkelen en zijn al bezig met zelf keuzes te maken. Deze keuzes kunnen positief beïnvloed worden door het vroegtijdig aanbieden van gezondheidsvoorlichting. De school en de opleiding die kinderen in het speciaal en regulier onderwijs krijgen, is een geschikte plek om een stap richting gezonde leefstijl te zetten. Helaas ontbreekt het aan een scholing die zich richt op fysieke gezondheid voor kinderen en jongeren met een fysieke beperking.”

Lespakket afgestemd op de kinderen

Het lespakket is primair ontwikkeld voor het cluster 3 (speciaal) onderwijs, maar ook geschikt voor groepen 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs. Het bevat drie modules met daarin drie lessen, per module ca. 35-40 minuten. Verschuren: “In de illustraties en animaties zijn kinderen en jongeren met een fysieke beperking zichtbaar. Het is belangrijk dat jongeren zich erin herkennen en het aantrekkelijk is. De lessen bestaan uit een deel voorlichting, dat wordt afgewisseld met visuele informatie en opdrachten die discussie uitlokken. Dit om de interesseboog van kinderen optimaal te benutten. Verbale informatie wordt afgewisseld met visuele informatie. Kinderen zullen ook regelmatig praktijkopdrachten, soms samen met ouders, uitvoeren.” Koen Broeren, een leerkracht die het lesmateriaal toetste zegt daarover: “Ik heb dit lespakket met groep 8 uitgeprobeerd en was erg onder de indruk van de positieve impact die het had op de kinderen. Ze waren betrokken en enthousiast over de thema’s bewegen, voeding en slaap. Dit was te merken aan de gesprekken die er na afloop nog waren.”

Informatie over het lespakket

Het lespakket is gratis te downloaden via deze pagina op de website van het Kenniscentrum Revalidatie Utrecht.

Meer nieuws