5 februari 2024

Monika Kop-Wijering is de nieuwe commandant van Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg. Op 1 februari volgde ze Kolonel Léon Jans op, die sinds 2018 commandant van het revalidatiecentrum was.

Kop eerste burger-commandant

Monika Kop heeft de afgelopen vier jaar de functie van plaatsvervangend commandant vervuld op het MRC. Hiervoor was zij programmamanager bij het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie. 

Het MRC heeft nog niet eerder een niet-militaire commandant gehad. Met haar uitgebreide ervaring in de revalidatiezorg en haar vorige functie als plaatsvervangend commandant is Kop een uitstekende en logische kandidaat om Kolonel Léon Jans op te volgen. 

 “Ik begrijp heel goed dat onze opdracht om de beste revalidatie voor militairen te organiseren, ook meteen het bestaansrecht van het MRC betekent. Ik voel dan ook de verantwoordelijkheid om militairen die worden gevraagd gevaarlijke dingen te doen in gevaarlijke omgevingen het vertrouwen te geven dat als hen iets overkomt en ze moeten daarvoor revalideren, ze in het MRC de best mogelijk zorg krijgen.”

Nieuwe plaatsvervangend commandant

Met de nieuwe functie van Kop kwam de functie van plaatsvervangend commandant vrij. Deze functie wordt sinds 1 februari vervuld door luitenant-kolonel Jerome Hek. Hij was hiervoor werkzaam als projectmanager bij het defensieonderdeel Commando Materieel en IT.

Kolonel Léon Jans

De afgelopen zes jaar heeft kolonel Léon Jans met plezier aan het MRC leiding gegeven. Het militaire revalidatiecentrum is ook het eindstation van Jans’ militaire carrière. Na 39 jaar actief te zijn geweest als militair bij Defensie is hij nu met functioneel leeftijdsontslag (FLO) gegaan.

Meer nieuws