15 maart 2023

Recent heeft ZonMw, in samenwerking met Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG), de ‘kennisagenda’ call opengesteld. Het doel van deze subsidieoproep is om versnelling te geven aan het oplossen van kennisvragen op kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen binnen de medisch specialistische zorg. De oproep beperkt zich tot zorgevaluatie-onderzoek.

Met deze oproep zoeken we deelnemers voor het uitwerken en indienen van drie geselecteerde projectideeën uit de nieuwe Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde.

Drie geselecteerde kennishiaten uit nieuwe kennisagenda

De VRA streeft ernaar om drie projectideeën in te dienen bij deze call, voor onderstaande kennishiaten uit de nieuwe Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde:

  1. Wat is het effect van gecombineerde, gepersonaliseerde leefstijlinterventies bij chronisch progressieve neurologische aandoeningen op ziekteprogressie, lichamelijke klachten (pijn en vermoeidheid) algemene gezondheid, dagelijks functioneren en participatie in de maatschappij, in vergelijking tot standaard, niet-MSR behandeling?
  2. Wat is de (kosten)effectiviteit van Extracorporal Shock Wave Therapy (ESWT) versus reguliere spasticiteit behandeling (BTX, medicatie, gipsredressie) op tonus, mobiliteit, motorische vaardigheden, participatie kinderen en volwassenen?
  3. Wat is de (kosten)effectiviteit van (neuro)psychologische revalidatie, al dan niet in blended vorm, bij patiënten binnen de MSR zoals patiënten met NAH, MS, NMA en Parkinson op cognitief/psychologisch functioneren, participatie, eigen regie en acceptatie?

Open oproep voor deelname

Voor elk van bovenstaande kennishiaten zal een projectgroepje gevormd worden dat het projectidee gaat uitwerken. Bij voorkeur zitten in elke groep deelnemers uit verschillende revalidatiecentra en revalidatie-afdelingen in ziekenhuizen

Wil je meewerken aan het indienen van een projectidee bij deze call? Heb je relevante kennis en en interesse? Onderzoekers en revalidatieartsen worden van harte uitgenodigd om hun ideeën te delen en zich aan te melden vóór 24 maart a.s.

Belangrijke informatie

Aanmelden of vragen?

Om je aan te melden of voor meer informatie kun je mailen naar Esther Hosli (research coördinator): e.hosli@revalidatiegeneeskunde.nl

Lees meer

Lees ook het bericht d.d. 1 maart 2023 over deze ‘kennisagenda’-call op onze website.

Meer nieuws