30 juni 2023

In oktober 2023 is er een nieuwe mogelijkheid om kwaliteitsprojecten aan te vragen bij de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Het VRA-bestuur wil wederom graag alle VRA-leden in de gelegenheid stellen projectideeën in te dienen voor deze ronde.

De VRA heeft met de SKMS-gelden in de afgelopen jaren al veel verschillende projecten gefinancierd zoals de herziening van de Kennisagenda, de ontwikkeling van een landelijk netwerk spierziekten, de ontwikkeling van een Normenkader voor een Respiratory Care Unit, maar ook de ontwikkeling/herziening van diverse richtlijnen zoals de recent ontwikkelde richtlijn Revalidatie COVID-19.

Meer informatie

In de Kaderbrief SKMS 2 is te lezen welke projecten kunnen vallen onder SKMS-financiering. Tevens vind je elders op onze website nog meer achtergrondinformatie over de diverse soorten kwaliteitsprojecten.

Heb je een geschikt idee dat wellicht in aanmerking zou kunnen komen voor honorering door SKMS 2? Vul dan één van de aanvraagformulieren (richtlijn of kwaliteitsproject) zo compleet mogelijk in. Het ingevulde aanvraagformulier graag uiterlijk 28 augustus 2023 sturen naar kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl.

Vervolg

Het bestuur zal op basis van de inzendingen bepalen welke aanvraag/aanvragen voor indiening in aanmerking komt/komen.

Indien het door jou ingestuurde voorstel gekozen wordt om in te dienen namens de VRA, dan ontvang je daar in september bericht over en dien je daarna in overleg met het VRA-bureau de aanvraag verder uit te werken.

Vragen?

Stuur dan een mail naar: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

Meer nieuws