10 november 2022

De Van Hoytema Trofee 2022 is toegekend aan prof. dr. G.M. (Clemens) Rommers vanwege zijn inzet voor de collega’s revalidatiegeneeskunde van nu en de toekomst. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), op 10 november 2022, is Clemens als winnaar van deze prijs uitgeroepen en heeft hij trofee in ontvangst genomen.

De jury heeft besloten om deze eervolle trofee dit jaar toe te kennen aan Clemens Rommers vanwege zijn janrenlange enthousiaste inzet voor verbetering van het onderwijs revalidatiegeneeskunde aan de medische faculteiten in heel Nederland en de zichtbaarheid van het vak revalidatiegeneeskunde. Dit doet hij met een schijnbaar niet aflatende energie en is daarmee heel zichtbaar. Door middel van de vele publicaties en presentaties over dit de revalidatiegeneeskunde in een grote diversiteit aan tijdschriften en congressen weet hij coassistenten te enthousiasmeren voor het vak en leert hij andere specialisten wat revalidatiegeneeskunde voor patiënten kan betekenen. Daarmee is hij een belangrijke ambassadeur van het vak en werkt hij in belangrijke mate mee aan de uitdaging om ook in de toekomst over voldoende en goede revalidatieartsen beschikken.

Clemens Rommers werkt als revalidatiearts in het Maastricht UMC+ en is sinds maart 2016 als hoogleraar revalidatiegeneeskunde in het bijzonder medisch onderwijs verbonden aan de Universiteit Maastricht. Zijn aandachtsgebied is met name de amputatie en prothese van de benen en voet en schoenproblemen. Naast zijn klinische werkzaamheden is hij landelijk actief in redacties van verschillende tijdschriften, lid van diverse landelijke werkgroepen en onderwijscoördinator revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Maastricht.

Van Hoytema Trofee

De Van Hoytema Trofee wordt sinds 1980 elk jaar uitgereikt door de VRA, aan een lid dat zich in woord, geschrift en/of beeld bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de revalidatiegeneeskunde. Ieder lid van de VRA kan in aanmerking komen voor deze wisseltrofee.

Meer nieuws