10 november 2022

Op 10 november 2022 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Vereniging van Revalidatiegeneeskunde (VRA), de Revalidatie Jaarprijs voor innovatieve patiëntenzorg 2022 uitgereikt. De winnaar van dit jaar is Sarah Dekker met het project: GAIT.SCRIPT.

Dit jaar wordt de Revalidatie jaarprijs voor innovatieve patiëntenzorg, die beschikbaar wordt gesteld door Ipsen Farmaceutica, voor de elfde keer uitgereikt. Deze prijs wordt in samenwerking met de VRA beschikbaar gesteld met als doel om patiëntenzorg binnen de revalidatie verder te verbeteren. De insteek van deze prijs is het aanmoedigen van innovaties daadwerkelijk door te vertalen vanuit de theorie naar de dagelijkse praktijk. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de innovatie, wat voor impact heeft deze direct voor de patiënt, hoe goed is deze implementeerbaar en kan deze innovatie uiteindelijk voor een grotere groep patiënten beschikbaar komen. Dit project dient bij voorkeur in samenwerking met een patiënten organisatie opgesteld en ingediend te worden.

Sarah Dekker is de winnaar van 2022 met het project GAIT.SCRIPT.

Het project betreft de ontwikkeling van een webbased applicatie genaamd GAIT SCRIPT een tool voor de interpretatie van klinische gangbeeldanalyse van kinderen met cerebrale parese. Een relevant project, want binnen de kinderrevalidatie worden veel kinderen met cerebrale parese (CP) gezien die problemen hebben met lopen. Klinische gangbeeldanalyse is tijdrovend, vergt veel klinische ervaring en de uitkomsten zijn niet altijd eenduidig. Tot op heden bestaat er geen uniforme of transparante werkwijze om de gangbeeld analyse van kinderen met CP te beoordelen. 

Met deze applicatie wordt het eenvoudiger voor de beoogde landelijke gebruikersgroep , o.a. kinderrevalidatieartsen en -fysiotherapeuten en bewegingswetenschappers om klinische gangbeelden de analyseren en uniformeren in Nederland. Bij de ontwikkeling van de Excel versie van deze tool zijn revalidatie centra uit heel Nederland al betrokken. De webbased applicatie zal laagdrempelig gebruikt kunnen worden in revalidatie (centra) en goed implementeerbaar. 

Sarah is werkzaam bij het Amsterdam UMC en het project is een samenwerking van het Amsterdam UMC en UMC Groningen.

Meer nieuws