9 november 2023

Op 9 november 2023 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Vereniging van Revalidatiegeneeskunde (VRA), de Revalidatie Jaarprijs voor innovatieve patiëntenzorg 2023 uitgereikt. De winnaar van dit jaar is prof. dr. Sander Geurts met het project: Here’s my data; online monitoren spasticiteit.

De Revalidatiejaarprijs voor innovatieve patiëntenzorg 2023 wordt beschikbaar gesteld door Ipsen Farmaceutica. Het doel van de prijs van 20.000 euro is een innovatie in de revalidatiezorg te ondersteunen om de patiëntenzorg meetbaar te verbeteren, met een maximale projectduur van 1 jaar.
De insteek van deze prijs is het aanmoedigen om innovaties daadwerkelijk door te vertalen vanuit de theorie naar de dagelijkse praktijk. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de innovatie, wat voor impact deze direct heeft voor de patiënt, hoe goed is deze implementeerbaar en kan deze innovatie uiteindelijk voor een grotere groep patiënten beschikbaar komen. Het winnende project dient bij voorkeur in samenwerking met een patiënten organisatie opgesteld en ingediend te worden.

De jury bestond uit Hannelore Quik namens de Commissie Kwaliteit, Carel Meskers namens het Hoogleraren Convent,  Ad van Dongen namens de patiëntenfederatie Hersenletsel.nl als  patiëntvertegenwoordiger, en werd voorgezeten door prof. dr. Frans Nollet namens het VRA bestuur. Mary Verhoeven was toehoorder namens Ipsen.

Er waren dit jaar negen inzendingen, allemaal leuke en originele ideeën. Uiteindelijk zijn er twee genomineerd en mochten door naar de 2e ronde. Dat waren Paul Dekker met het project Breinzicht en Sander Geurts met het project Here’s my data; online monitoren spasticiteit.

Sander Geurts is de winnaar van 2023 met het project Here’s my data; online monitoren spasticiteit.

Het project omvat onder andere een app om spasticiteit in het dagelijks leven te monitoren. Zo kan de indicatiestelling voor spasticiteitsbehandeling beter worden onderbouwd, kan het effect in de dagelijkse situatie gevolgd worden en wordt de patiënt beter betrokken bij de besluitvorming rond de behandeling.

Het VRA bestuur en Ipsen Farmaceutica feliciteren Sander Geurts van harte met deze prijs.

Meer nieuws