16 december 2022

Gevlucht voor de oorlog in Oekraïne zijn ouders en kinderen met een ernstige lichamelijke beperking terecht gekomen in een opvanglocatie aan de Charloisse Lagedijk in Rotterdam. Zorg voor deze kinderen bleek een zoektocht. Opvang op een gewoon kinderdagcentrum is vaak niet mogelijk, omdat de begeleiding niet op maat afgestemd kan worden. De Gemeente Rotterdam vond in Rijndam Revalidatie een geschikte zorgpartner. Rijndam biedt de kinderen een revalidatieprogramma tot aan de zomer, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en in kunnen stromen in een regulier kinderdagcentrum of passend onderwijs. 

Ondersteuning van kind en ouders

Sinds begin december volgen zes Oekraïense kinderen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar samen met hun ouders een revalidatietraject bij Rijndam. De kinderen hebben een ernstige lichamelijke beperking en hebben in Oekraïne niet de zorg en ondersteuning gehad zoals we dat in Nederland gewend zijn.
De ouders van de kinderen zijn zeer betrokken en willen graag dat hun kind zich ontwikkelt, maar hebben weinig handvatten en mogelijkheden hiervoor. Ze hebben al veel meegemaakt en weten niet op welke manier hun kind ondersteund kan worden.

We zijn blij dat we deze kinderen en hun ouders kunnen helpen. Ze hebben heel veel meegemaakt en het is fijn dat we ze op deze manier kunnen ondersteunen en hulp kunnen bieden die ze nodig hebben. Tijdens de revalidatieperiode kunnen we meer zicht krijgen op de mogelijkheden en ontwikkelpotentie van de kinderen. Daarnaast kunnen we de ouders ondersteunen, zodat ze een deel van de begeleiding ook zelf kunnen oppakken, hun kind kunnen stimuleren met nieuwe tools, en meer grip en zicht krijgen op het functioneren van hun kind.

Marleen van der Krogt, afdelingsmanager kind bij Rijndam
Foto – Rijndam
            De kinderen oefenen in de gymzaal van Rijndam met verschillende materialen en technieken

Oekraïense arts betrokken bij begeleiding

Tijdens twee dagdelen per week worden kinderen en ouders begeleid op de locatie Westersingel. De begeleiding is grotendeels in groepsverband waarbij de kinderen wennen aan het contact met andere kinderen. Er wordt aandacht besteed aan thema’s zoals spel, communicatie, en sociaal emotionele ontwikkeling, gedrag en opvoeding. Daarnaast is er individuele therapie en begeleiding die de zelfstandigheid van de kinderen kan vergroten. De ouders en kinderen spreken geen Nederlands of Engels. Er is een tolk aanwezig en daarnaast is een Oekraïense arts, die al werkzaam is bij Rijndam, betrokken bij de begeleiding.

Belangrijk voor de toekomst

Een belangrijk uitgangspunt is, dat er zoveel mogelijk kennis wordt overgedragen aan de ouders, zodat als de gezinnen ergens anders gaan wonen, dit niet verloren gaat, maar ouders meer regie hebben over de ontwikkeling van hun kind. Tijdens het traject wordt per kind in kaart gebracht wat het kind kan en wat de ondersteuningsbehoefte is. Op deze manier vallen deze kinderen niet tussen wal en schip en kunnen ze uitstromen naar een vorm van onderwijs of dagbesteding.

Ik ben heel dankbaar voor de therapie die Maxime krijgt. Hij leert heel veel en kan zich ontwikkelen. De revalidatie bij Rijndam helpt de kinderen en ons enorm.

Moeder van Maxime (11 jaar)


Meer nieuws