13 oktober 2022

Sinds kort maken kinderen die in de Sint Maartenskliniek revalideren, gebruik van een interactieve speelmuur. Deze metersgrote touchscreen is voorzien van games waarmee kinderen met een motorische beperking oefeningen doen als onderdeel van hun therapie. Zo maakt de Maartenskliniek het revalideren voor kinderen niet alleen leuk en uitdagend, maar lukt het oefenen ook beter. De muur kon worden aangeschaft dankzij een donatie van Stichting Mijn Liefste Wens.

Kinderen met een motorische beperking hebben moeite met allerlei dagelijkse vaardigheden, zoals lopen, fietsen, schrijven, aan- en uitkleden en praten. Veel en gericht oefenen is voor hen belangrijk. Maar dat is niet altijd makkelijk. Bovendien vinden veel kinderen het saai om langdurig dezelfde oefeningen te herhalen. De behandelaren van de Maartenskliniek kijken dan ook steeds hoe ze het oefenen voor kinderen leuker kunnen maken door aan te sluiten bij hun belevingswereld.

Voor ieder kind

Er zijn veel verschillende spellen beschikbaar voor de speelmuur. Ook kan er een loopband of fietstrainer aan worden gekoppeld. Daardoor kan elk kind gericht oefenen met de interactieve muur. Ieder spel lokt namelijk weer andere bewegingen uit. Met de speelmuur trainen kinderen makkelijker meerdere vaardigheden tegelijk. De kinderen gaan zo op in een spel dat ze niet in de gaten hebben dat ze aan het oefenen zijn. Hierdoor wordt de revalidatie effectiever. Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de revalidatiebehandeling, maken gebruik van de speelmuur. De logopediste zet de muur in om de taalontwikkeling te stimuleren en de ergo- en fysiotherapeuten voor het oefenen van de motoriek, balans, spierkracht en de arm- handfunctie.

Gamen om te revalideren

De inzet van computergames heet ‘serious gaming’. Niet het vermaak, maar de nuttige toepassing van een spel staat centraal. In de Sint Maartenskliniek is serious gaming onderdeel van de revalidatiebehandeling van kinderen. Hiervoor is een speciale ‘Gameroom’ ingericht. Kinderen kunnen hier naast de speelmuur ook gebruikmaken van de Nintendo Wii, Kinect Xbox, VR-brillen en ‘adaptive’ – aangepaste – controllers.

Levi (8), Chaerissa (9) en Salam (9) laten in deze video zien hoe zij oefenen met de interactieve muur. 

Wil je nog meer weten over gamen als therapie: luister dan de podcast die de Maartenskliniek hierover heeft gemaakt.

Meer nieuws