27 november 2023

Op donderdag 23 november is Revant officieel toegetreden tot Revion, het samenwerkingsverband van Basalt, Klimmendaal, Revalidatie Friesland en nu ook Revant.

Met de toetreding van Revant groeit Revion in omvang. Samen bedienen de vier toonaangevende revalidatiecentra een derde van de populatie in Nederland dat in aanmerking komt voor Medisch Specialistische Revalidatie (MSR). Met Revant neemt de slag- en innovatiekracht van Revion toe. De kwaliteit van de revalidatiezorg wordt daarmee structureel verbeterd. Daarbij levert de samenwerking schaalvoordelen in de bedrijfsvoering op.

Door de samenwerking voort te zetten in een coöperatieve vereniging kan Revion sneller resultaten bereiken voor een grote groep patiënten. Met de oprichting van een coöperatieve vereniging kan Revion inzetten op innovatie en kwaliteit van de zorg met een hoge mate van efficiency. De samenwerking biedt slagkracht en wendbaarheid die nodig is om bestand te zijn tegen de uitdagingen waar de zorg voor staat: een toenemende revalidatievraag, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende kosten. De coöperatie kan zowel regionaal als regio-overstijgend bijdragen aan de doelstellingen van het Integraal Zorg Akkoord.

Wouter Vreeman, Lid Raad van Bestuur Revant: “De aansluiting bij Revion betekent dat we de kwaliteit en duurzaamheid van de revalidatiezorg binnen de eigen regio’s verder kunnen gaan optimaliseren. Samen werken we aan de uitdagingen die spelen binnen de (revalidatie)zorg. Revion is een waardevolle aanvulling op andere samenwerkingen die we bij Revant hebben en zal een vliegwieleffect hebben op de gehele revalidatiesector.”  

Martijn Kuit, Bestuursvoorzitter Klimmendaal: “Wij zijn ontzettend blij met de toetreding van Revant. Hiermee versterken we de samenwerking en zijn we nog beter in staat de kwaliteit van onze behandelingen te verbeteren, nieuwe wetenschappelijke inzichten en innovaties sneller bij de patiënt te brengen, en onze ondersteunende diensten efficiënt in te richten.”

Fotograaf: Michel Groen voor Revant/Revion
Het tekenmoment voor de Coöperatieve Vereniging viel samen met een bijeenkomst van het Revion verbeterteam Neurologie. Professionals van de 4 instellingen geven samen vorm aan de uniformering van het behandelplan CVA (klinisch).

Meer nieuws