31 januari 2024

In het najaar van 2021 is de modulaire herziening de richtlijn Licht traumatisch hersenletsel (LTH) in de acute fase op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVN) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op de conceptrichtlijn. De deadline voor het aanleveren van commentaar is 28 februari 2024.

Klik hier voor de conceptversie van de Richtlijn Lichttraumatisch hersenletsel (LTH) in de acute fase. (alleen toegankelijk voor leden die zijn ingelogd). 

Meer nieuws